Mobiele menu

Mechanism underlying corticosteroid hormone action in the brain.

Hoe stress het geheugen beïnvloedt

Corticosteroïd hormonen hebben een sterke invloed op het aanleren van gedrag. Ze helpen organismen om te gaan met stressvolle omstandigheden. Ze grijpen aan op receptoren op hersencellen in de hippocampus, een hersengebied dat is betrokken bij geheugen. De stresshormonen blijken een ander effect te hebben op het normale geheugen (vooral gelegen in de hippocampus) dan op het emotioneel geheugen (hersengebied amygdala). De diverse hormonen kunnen elkaars effect versterken of juist verzwakken en bewerkstellen zowel een snel als een langzaam effect in de geheugencellen. Het snelle effect van cortisol lijkt vooral de contacten tussen de neuronen (synapsen) te versterken, terwijl door het langzame effect nieuwe informatie minder kans krijgt opgeslagen te worden. Daardoor wordt de oorspronkelijke informatie beschermd. Dit inzicht in het effect van stress op het geheugen en het verwerken van emotionele gebeurtenissen biedt wellicht aanknopingspunten om eventuele ontsporingen, zoals PTSS, te voorkomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
90342197
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2001
2007
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.L. Joëls PhD