Mobiele menu

Medicatie heroverwegen: Deprescribing bij ouderen stimuleren door kennisbevordering bij patiënten, familie en aankomende zorgverleners

De (DIM-NHR) studie heeft laten zien dat multistep multidisciplinair medicatiebeoordeling (kosten-) effectief is in het significant verminderen van ongewenste medicatie bij verpleeghuispatiënten. Heroverwegen en verminderen van medicatie - deprescribing genoemd - bij kwetsbare patiënten kan op deze manier geöperationaliseerd worden. Patiëntparticipatie en farmacotherapiekennis over deprescribing bij zorgverleners zijn essentieel voor deprescribing.

Deze verspreidings- en implemtatie impuls (VIMP) richt zich op de kennisbevordering bij patiënten, familie en aankomende zorgverleners om deprescribing bij ouderen te stimuleren.
Dit zijn twee belangrijke lacunes waar tools en handvatten nog nauwelijks structureel beschikbaar zijn.

  • Patiënteninformatie
    Er zal informatiemateriaal voor patiënten en hun naasten over heroverwegen en verminderen van medicatie worden ontwikkeld, getest en landelijk verspreid.
  • Onderwijsmateriaal
    Ook zal leermateriaal worden ontwikkeld om de kennis over deprescribing onder studenten geneeskunde en farmacie te versterken. Het leermateriaal wordt landelijk in Pscribe en in de eindtoets farmacotherapie geïmplementeerd.

Dit project is een vervolg van Discontinuing inappropriate medication in nursing home residents (DIM-NHR study) (projectnr: 836011019)

Kenmerken

Projectnummer:
8360110191
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K. Taxis
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen