Mobiele menu

Meedoen met dementie - Dagactiviteiten naar behoefte van mensen met dementie in Culemborg en Tiel

Vanuit het regionale programma Samen… Oud in Rivierenland, waarvan Netwerk Dementie Rivierenland onderdeel is, gaan de gemeenten Culemborg en Tiel in samenwerking met professionals en inwoners, onderzoeken hoe we kunnen toewerken naar meer collectieve basisvoorzieningen voor dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie, als aanvulling op het huidige aanbod. De gemeenten zien dit als belangrijk onderdeel van het versterken van de sociale basis, met als doel dat er in het voorliggend veld beter aansluitende voorzieningen worden gecreëerd die bijdragen aan de kwaliteit en het zelfstandig functioneren van mensen met dementie in de samenleving. Daarnaast geeft dit een toegevoegde waarde voor mantelzorgers op het gebied van eenzaamheidbestrijding, netwerkversterking, belastbaarheid, her- en erkenning en mentaal welbevinden. Het bereiken en aansluiten bij de behoeften van ouderen met andere culturele achtergrond (met name Marokkaanse en Molukse groep) krijgt hierbij extra aandacht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
Ir. E. de Bruijne
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Culemborg