Mobiele menu

Meedoen met dementie in Midden-Groningen: werk in uitvoering

Projectomschrijving

Uit het in 2022 afgeronde onderzoek “Meedoen met Dementie in Midden-Groningen” blijkt dat in Midden-Groningen onvoldoende aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie is. Bovendien is het bestaande aanbod van dagactiviteiten en zorg onvoldoende bekend bij mensen met dementie én komen mensen met dementie pas lange tijd na hun diagnose in beeld bij ketenpartners van dementie.

Doel 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een groter aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie, onder andere in samenwerking met lokale (sport)verenigingen. Door het aanbod breder te communiceren zal het aanbod ook bekender moeten worden bij de doelgroep. 

Werkwijze

Het project zal actief samenwerken met lokale gemeenschappen/betrokkenen om draagvlak te creëren en te behouden voor de dagactiviteiten. Dit wordt bereikt door regelmatige communicatie, participatieve besluitvorming en het betrekken van lokale organisaties en initiatieven bij de ontwikkeling en uitvoering.
 

Kenmerken

Projectnummer:
10641012310013
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %
2024
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. J. Vos
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Midden-Groningen
Afbeelding
Dagactiviteit ontmoetingscentrum gericht op dementie

Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Als ZonMw willen wij bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat meer mensen met dementie deelnemen aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het bestaande aanbod. Vanuit de eerste subsidieronde financieren wij 12 gemeenten die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van hun aanbod aan dagactiviteiten. Dit project is daar een van. Bekijk hier de andere projecten.