Mobiele menu

Meedoen in Zeist @home

Project Meedoen in Zeist @home betreft een samenwerking van de lokale coalitie tegen eenzaamheid in Zeist. In dit project worden ouderen boven de 75 jaar thuis bezocht. De gemeente schrijft hiervoor ca. 5000 ouderen aan. We verwachten een respons van 25%. De huisbezoeken worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers. In verband met corona bieden we naast het huisbezoek ook alternatieven aan zoals een telefonische afspraak, beeldbellen, een afspraak in een wijkcentrum of een wandeling in de wijk.

De methodiek van de zng. geluksgerichte route wordt toegepast in dit project. Er wordt met ouderen in gesprek gegaan over wensen en behoeften die zij willen bereiken. De lokale coalitie voorziet in oplossingen en aanbod. We verwachten dat het project door maatwerk bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid. Het project start met een nulmeting. Na afloop van het programma volgt een tweede meting om de werkzaamheid te meten. Gedurende het project wordt ook een procesevaluatie uitgevoerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Bakkum
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zeist