Mobiele menu

Meer bewegen en contact voor iedereen bij S&L Zorg door Moofie?

Projectomschrijving

Veel mensen met een verstandelijke beperking bewegen vaak te weinig. Zorgtechnologie, zoals de Moofie maakt het bewegen leuker en kan door mensen met een verstandelijke beperking gebruikt worden met ondersteuning door zorgprofessionals of familie. De Moofie is een beweegstok, die gesproken opdrachten geeft en reageert op aanraking en beweging door licht en geluid. Met bewegingsactiviteiten binnen S&L zorg krijgen cliënten de ervaring,die een beroep doen op hun sociale  en cognitieve vaardigheden en/of de lichamelijke mogelijkheden. Binnen de opleiding Avans Verpleegkunde wordt het gebruik van zorgtechnologie steeds meer ingezet tijden het onderwijs. Door het gebruik van deze voucher “Gewoon Bijzonder” willen we kruisbestuiving stimuleren en zowel studenten verpleegkunde, docenten verpleegkunde als zorgprofessionals en cliënten van S&L Zorg van elkaar laten leren. Daarnaast willen we elkaars expertise benutten rond de actuele thema’s gezonde leefstijl, meer beweging en preventie.

Producten

Titel: Let's Moofie - Avans & Co #1 - S&L Zorg
Auteur: Avans Hogeschool en S&L Zorg
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LVrk0b6TTg4

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Veel mensen met een verstandelijke beperking bewegen vaak te weinig. Zorgtechnologie, zoals de Moofie maakt het bewegen leuker en kan door mensen met een verstandelijke beperking gebruikt worden met ondersteuning door zorgprofessionals of familie. De Moofie is een beweegstok, die gesproken opdrachten geeft en reageert op aanraking en beweging door licht en geluid. Met bewegingsactiviteiten binnen S&L zorg krijgen cliënten de ervaring,die een beroep doen op hun sociale  en cognitieve vaardigheden en/of de lichamelijke mogelijkheden. Binnen de opleiding Avans Verpleegkunde wordt het gebruik van zorgtechnologie steeds meer ingezet tijden het onderwijs. Door het gebruik van deze voucher “Gewoon Bijzonder” willen we kruisbestuiving stimuleren en zowel studenten verpleegkunde, docenten verpleegkunde als zorgprofessionals en cliënten van S&L Zorg van elkaar laten leren. Daarnaast willen we elkaars expertise benutten rond de actuele thema’s gezonde leefstijl, meer beweging en preventie.

Kenmerken

Projectnummer:
845004515
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. CMA de Bot PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Avans Hogeschool