Mobiele menu

Meer kennis over de client met hersenletsel dankzij bestaande data

Projectomschrijving

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maken ongeveer tien procent uit van alle mensen die zorg krijgen in de gehandicaptensector. Zij hebben andere wensen en behoeften dan mensen met een aangeboren beperking. Zorgverleners in de gehandicaptenzorg, zoals woonbegeleiders en artsen, zijn zich steeds meer bewust van de bepalende rol van de oorzaak van een beperking. Als deze oorzaak en informatie over de gevolgen daarvan ontbreken in het zorgdossier, kunnen zorgverleners hun zorg niet afstemmen op de cliënt.

Gebruik bestaande zorgdata

In dit project gebruiken we bestaande zorgdata van mensen met NAH in een grote gehandicaptenzorginstelling. We bekijken welke gegevens er nu al worden geregistreerd. Met deze gegevens kunnen we de kenmerken van deze mensen beschrijven. Ook krijgen we meer inzicht in welke gegevens mogelijk nog ontbreken. Als laatste gaan we evalueren welke gegevens zorgverleners en cliënten belangrijk vinden om te (gaan) registreren en brengen we vervolgens een advies voor dataverzameling uit.

Producten

Titel: Meer kennis over de cliënt met hersenletsel dankzij bestaande data: Onderzoeksrapport
Auteur: Anne-Fleur Domensino, Bas Bijl, Carlo Schuengel, Caroline van Heugten.
Link: https://www.hersenletsellimburg.nl/producten
Titel: Meer kennis over de cliënt met hersenletsel dankzij bestaande data: Managementsamenvatting
Auteur: Drs. Anne-Fleur Domensino Dr. Bas Bijl Prof. dr. Carlo Schuengel Prof. dr. Caroline van Heugten
Link: https://www.hersenletsellimburg.nl/producten

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maken zo’n 10% uit van de totale populatie van cliënten in de gehandicaptensector en hebben een andere levensgeschiedenis en ontstaansgeschiedenis van hun beperkingen dan mensen met aangeboren aandoeningen, hetgeen ook zorgt voor andere uitdagingen en behoeften. Zorgverleners in het veld worden zich daarom steeds meer bewust van de bepalende rol van de etiologie van een beperking. Kennis die specifiek is voor het type beperking is van belang om het huidige functioneren van cliënten beter te kunnen duiden en de zorg daarop aan te passen. Onvolledigheid van gegevens, zoals etiologie en gegevens over hersenletselspecifieke gevolgen, kan het op de persoon aanpassen van zorg belemmeren. Daarom dienen zorgdossiers doorontwikkeld te worden met het oog op relevantie, kwaliteit en implementeerbaarheid. Voorbeelden van mogelijke innovaties zijn de minimale datasets voor mensen met NAH en met een verstandelijke beperking (VB). In dit project richten we ons op het vangen van de essentie van bestaande zorgdata over mensen met NAH in een grote gehandicaptenzorginstelling, om de kenmerken van deze mensen te beschrijven, meer inzicht te verkrijgen in de gegevens die (kunnen) worden verzameld over mensen met hersenletsel in de gehandicaptensector, en mogelijke discrepanties tussen feitelijke en wenselijke registraties met betrekking tot NAH te kunnen evalueren vanuit het perspectief van zorgprofessionals en cliënten. We maken gebruik van bestaande zorggegevens die zijn verzameld over een periode van vijf jaar om te onderzoeken welke kenmerken van mensen met hersenletsel in het huidige zorgdossier worden geregistreerd en om veranderingen in de registratie van etiologie over tijd in kaart te brengen. Deze gegevens zullen vergeleken worden met de gegevens die de minimale datasets voor NAH en VB opleveren en de aanbevelingen over gegevensverzameling in zorgstandaarden die van toepassing zijn op deze populatie. Daarnaast worden focusgroepen georganiseerd met cliënten en zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in NAH om de relevantie van de huidige gegevens en eventuele behoeftes voor gegevensverzameling in de toekomst te evalueren. Dit project leidt tot inzicht in de kenmerken van mensen met hersenletsel in de verstandelijke gehandicaptensector. Tevens vormt dit project de basis voor een advies voor de sector om de relevantie en kwaliteit van de gegevens in zorgdossiers verder te verbeteren op het punt van etiologie en in het bijzonder NAH. De bevindingen zullen worden gedeeld met zorginstellingen en de brancheorganisatie als input voor de te ontwikkelen gezamenlijke toolboxen of standaarden waarmee instellingen de kwaliteit en relevantie hun zorgdossiers verder kunnen verbeteren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845006102
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Domensino
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University