Mobiele menu

(M)eer zien: praktijkonderzoek signalering en cultuursensitieve aanpak van schadelijke traditionele praktijken in de eerste lijn.

Schadelijke praktijken komen meer voor dan in de praktijk concreet zichtbaar is. Het gaat om allerlei vormen van gedrag die de autonomie van de persoon die het treft beperken. Het gaat om schadelijke praktijken die binnen bepaalde groepen of families plaatsvinden en vaak aan het zicht van de buitenwereld onttrokken worden. Denk aan huwelijksdwang, achterlating, uitstoting of vergaande controle. In de eerstelijn worden signalen van schadelijke praktijken vaak niet herkend. Het blijft ook vaak onzichtbaar. Toch treft die jongeren uit de LHBTQI+ gemeenschap of jongeren, mannen en vrouwen uit een familie of gemeenschap waar sterke normen heersen. Overschrijden van een norm leidt dan bijvoorbeeld tot straf, isolatie of controle.

Voor dit onderzoek zijn professionals uit de eerstelijn gesproken en zijn slachtoffers van schadelijke praktijken geïnterviewd. Er is een goed beeld gevormd van wat slachtoffers heeft geholpen om (h)erkenning te vinden en wat eerstelijnsprofessionals daarin zouden kunnen betekenen. Voorop staat het belang om echt contact te maken en goed te luisteren naar de persoon waar het om gaat. Daarnaast is het belangrijk om te vragen wat werkt en aansluit bij de persoon en de context waarin diegene functioneert. Sensitief werken, door af te stemmen en kennis van zaken te hebben met betrekking tot schadelijke praktijken is de basis. Om dit in de praktijk te ondersteunen en te bevorderen is een infographic gemaakt met basisinformatie over schadelijke praktijken. Ook zijn er vijf portretten van slachtoffers uitgewerkt, waarmee aan de hand van verschillende verhalen informatie over schadelijke praktijken wordt verspreid om kennis en begrip van de situatie waarin slachtoffers zich bevinden te vergroten. Deze kennis en tools worden verspreid naar scholen en eerstelijnsorganisaties. Het onderzoek (M)eer Zien is een samenwerking tussen Fier, Sterk Huis, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en Hogeschool Leiden.

Het onderzoek heeft de volgende producten opgeleverd:

Deze zijn - evenals de lessenreeks en de e-learning - ook beschikbaar via de website van Fier!

Augeo magazine ‘Vakmanschap versterken’

Wetenschappelijke kennis over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld heeft grote waarde voor de werkvloer. Maar dan moet de kennis wel begrijpelijk en toegankelijk zijn. In de 3e onderzoeksspecial vertaalden we in 2023 samen met Augeo opbrengsten uit onderzoek naar de werkpraktijk. Ook van dit project verscheen een artikel in het magazine.

Lees hier het volledige artikel.

Kenmerken

Projectnummer:
10260022020004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G.J. Klapwijk
Verantwoordelijke organisatie:
Fier