Mobiele menu

Meerjarenprogramma Mensen met een psychische kwetsbaarheid of handicap

Doel

Het Meerjarenprogramma (MJP) bevat projecten die bijdragen aan preventie op primair niveau (voorkomen van) en secundair niveau (voorkomen en verminderen van terugval) en gaat daarbij uit van het cliënt- of burgerperspectief. Het MJP is opgesteld door:

  • (Vertegenwoordigers van) cliënten
  • Politie Noord Nederland
  • Menzis
  • (Zorg)instellingen VNN en Lentis
  • De Groninger gemeenten.

Werkwijze

De projecten hebben sterke raakvlakken met andere programma’s, zoals:

  • De Keten Acute Psychiatrie
  • Het programma Beschermd Wonen en Opvang
  • Mensen met verward gedrag en de Wet verplichte ggz
  • Het programma Transformatie Jeugdhulp Regio Groningen.

Programma-activiteiten kunnen dus zowel een bijdrage leveren aan gestelde doelen binnen het MJP, als daarbuiten. Er is een onderzoek gestart om de effecten van de geleverde inspanningen op de individuen, cliënten en hun vertegenwoordigers en de samenleving te meten. Daarbij wordt gekeken naar de geldstromen, de samenwerking en de effectiviteit van werkwijzen en interventies.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075029
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
O.H. Buitendam
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen