Mobiele menu

Meerwaarde van Leefstijlmonitoring

Tijdens deze pilot wordt een gezamenlijk onderzoeksvoorstel ontwikkeld gericht op de waarde van leefstijlmonitoring (LSM) voor zelfstandig wonende cliënten met dementie. Bij LSM registreren sensoren in huis de bewegingsactiviteiten van de cliënt. Op basis van zijn ‘eigen’ bewegingsactiviteiten geeft LSM inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon. Sinds 2015 wordt LSM bij ZZG zorggroep ingezet.

Het onderzoek

In deze stap wordt de inzet van LSM uitgebreid naar andere doelgroepen en onderzoeken we hoe waardevol LSM is voor cliënten thuis. Daarnaast willen we weten wat LSM betekent voor de belasting van de mantelzorger, de inzet van casemanagers dementie, (wijk)verpleegkundigen, leidinggevenden en de financiering door de zorgverzekeraar. Gedurende vier workshops ontwikkelen we met de partners Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ZZG zorggroep en Netwerk 100 (doelgroeppanel ouderen) dit vervolgonderzoek naar de ‘Meerwaarde van Leefstijlmonitoring’.

Verslagen


Eindverslag

In de pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek fase I ontwikkelden de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ZZG zorggroep en Netwerk 100 (doelgroeppanel ouderen) gezamenlijk een onderzoeksvoorstel met betrekking tot de meerwaarde van Leefstijlmonitoring (LSM) voor zelfstandig alleen wonende kwetsbare cliënten in de extramurale zorg. Bij LSM registreren sensoren in huis de bewegingsactiviteiten van de cliënt. Op basis van clients’ ‘eigen’ bewegingsactiviteiten geeft LSM inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon. In fase II wordt de huidige doelgroep van Leefstijlmonitoring (zelfstandig wonende cliënten met dementie) uitgebreid naar kwetsbare cliënten in de die 'zo lang mogelijk een gewoon en zinvol leven willen leiden'. Hierbij willen we nagaan hoe waardevol LSM is voor deze cliënten die zelfstandig alleen thuis wonen. Daarnaast willen we weten wat LSM betekent voor de belasting van de mantelzorger en hoe deze samenwerkt met de wijkverpleegkundigen in de eerstelijnszorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639003924
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B.G.I. van Gaal
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Arnhem en Nijmegen