Mobiele menu

Menselijkheid boven bureaucratie, de wijkverpleegkundige als Zichtbare Schakel in de wijk Ossekoppelerhoek/Kerkelanden in Almelo

In de wijken Ossenkoppelerhoek en Kerkelanden wonen veel kwetsbare ouderen en allochtonen. Deze groepen ervaren de drempel om hulp te vragen als hoog. Allochtonen zijn moeilijk te bereiken. Mantelzorg is overbelast, eenzaamheid is een groot probleem, veel mensen zitten financieel moeilijk, hebben een slechte gezondheid en een ongezonde leefstijl.

Doel

De wijkverpleegkundigen konden, doordat zij achter de voordeur kwamen bij deze mensen en geconfronteerd werden met deze problematiekeen start maken met de oplossing van deze problemen door te schakelen en verbinden naar andere organisaties.

Werkwijze

In het project Ossenkoppelerhoek en Kerkelanden is gericht op het versterken van de relatie met de andere partijen en lopende activiteiten in de wijk op elkaar af te stemmen en toegankelijk te maken. 

Verslagen


Eindverslag

In de wijken Ossenkoppelerhoek en Kerkelanden wonen veel kwetsbare ouderen en allochtonen. Deze groepen ervaren de drempel om hulp te vragen als hoog. Allochtonen zijn moeilijk te bereiken. Mantelzorg is overbelast, eenzaamheid is een groot probleem, veel mensen zitten financieel moeilijk, hebben een slechte gezondheid en een ongezonde leefstijl. De wijkverpleegkundigen kunnen, door dat zij achter de voordeur komen bij deze mensen en geconfronteerd worden met deze problematiek, door te schakelen en verbinden naar andere organisaties een start maken met de oplossing van deze problemen.In het project Ossenkoppelerhoek en Kerkelanden is gericht op het versterken van de relatie met de andere partijen en lopende activiteiten in de wijk op elkaar af te stemmen en toegankelijk te maken.Het project in Almelo is uitgevoerd door het team van Buurtzorg in nauwe samenwerking met de gemeente. Het project zal voortgezet worden en door de gemeente uitgerold naar andere wijken.

Kenmerken

Projectnummer:
206020009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.C. Hoogedoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Buurtzorg Nederland
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.