Mobiele menu

Mentaal Kapitaal in de schoolcontext; een Wegwijzer ter ondersteuning van interventieselectie

Jongeren ervaren in de huidige maatschappij druk om te presteren. Dit kan leiden tot ongezonde stress op school, soms met schoolverzuim tot gevolg. Met kansrijke en goed onderbouwde interventies kunnen scholen hun jongeren helpen. Het is voor scholen echter een uitdaging om de juiste interventies te vinden. Met deze VIMP wil de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal scholen hierbij helpen door de ontwikkeling en implementatie van een digitale tool. 

Doel 

De doelstelling van het VIMP-project is om de digitale tool ‘de Wegwijzer’ door te ontwikkelen, aan te passen en te implementeren. Via deze tool krijgen scholen en onderwijsprofessionals op gestructureerde wijze toegang tot de opgedane kennis uit het project Mentaal Kapitaal. En worden ze geholpen bij het bepalen van het meest urgente probleem op school en bij het kiezen van (een) onderbouwde interventie(s). Dit draagt uiteindelijk bij aan het welzijn van jongeren op school.

Aanpak/werkwijze

Voor de ontwikkeling en implementatie van de Wegwijzer volgt de werkplaats een tweesporenbeleid. Hierbij ondernemen ze zowel nationaal als regionaal acties om de toepassing van de digitale tool te vergroten. 

  1. Doorontwikkeling van het prototype binnen een pilot, samen met de stakeholders (regionaal + landelijk) 
  2. Pilot uitvoeren van het prototype op minimaal 2 scholen (regionaal) 
  3. Aanpassen van het prototype op basis van de pilot en de feedback van de adviesgroep (regionaal + landelijk) 
  4. Integreren van de Wegwijzer in trainingsprogramma’s voor schoolpsychologen en Gezonde School Adviseurs (landelijk)
  5. Implementeren van de Wegwijzer in de Utrechtse jeugdregio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht West en Zuid-Oost Utrecht, via verschillende (communicatie)activiteiten (regionaal en via landelijke kanalen)

Samenwerkingspartners

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal voert het project uit. Met Margot Peeters, werkzaam bij de Universiteit Utrecht, als projectleider. In het project wordt samengewerkt met jongeren, scholen, praktijkprofessionals, onderzoekers en landelijke kennisinstituten. Betrokken organisaties zijn onder andere het Trimbos-Instituut, de Hogeschool Utrecht, de GGD-regio Utrecht en de Universiteit Utrecht. 

Verwachte resultaten

Naar verwachting leidt dit VIMP-project tot het gebruik en toepassing van de Wegwijzer in de praktijk. Zowel in de Utrechtse jeugdregio’s als nationaal. Hiermee worden scholen versterkt om in dialoog met docenten en/of leerlingen een onderbouwd besluit te nemen over een interventie binnen een schoolbrede aanpak gericht op welbevinden. 

De resultaten worden eind 2024 verwacht.

 

Kenmerken

Projectnummer:
10190032310008
Looptijd: 55%
Looptijd: 55 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Peeters