Mobiele menu

Mentale Veerkracht – Public mental health Nijmegen (Noord)

Projectomschrijving

In Nijmegen hebben partijen waaronder de gemeente, een GGZ instelling (Karakter), de GGD Gelderland Zuid, en een scholengemeenschap, beschikbare data bijeengelegd t.a.v. GGZ gebruik door de jeugd. Voor Nijmegen Noord wordt een hoger gebruik van basis en specialistische GGZ gezien dan verwacht op basis van de samenstelling van de bevolking. Belangrijkste resultaten zijn dat ouders buiten jeugdartsen om een verwijzing voor hun kind regelen, dat jeugdigen uit Nijmegen Noord een hogere prestatiedruk voelen dan jeugdigen uit vergelijkbare stadsdelen en dat men zich vaker gestrest voelt door de thuissituatie, door school/huiswerk en door de mening van anderen. Door gegevens uit Nijmegen Noord te hebben vergeleken met vergelijkbare stadsdelen hebben we onderbuik gevoelens van professionals beter kunnen onderbouwen. Een belangrijke vervolgvraag is nu: “Zijn kinderen door de inzet van GGZ daadwerkelijk geholpen of is er een noodzaak verder te normaliseren?”. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Op basis van Jeugd-GGZ gebruik zien we een stijgende trend (2017-2019) voor o.a. specialistische jeugd-GGZ in Nijmegen Noord, waar dit in stedelijk Nijmegen in mindere mate gezien wordt. Sinds begin 2019 werken de gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid, zorgaanbieders, onderwijs en een wetenschappelijke adviesraad aan een breed maatschappelijke en integrale aanpak om de mentale gezondheid en het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren in Nijmegen Noord te versterken. Het doel van deze samenwerking is dat de juiste zorg of hulp ingezet wordt op de juiste plek. Onder andere verspreid over deze partijen liggen databronnen met informatie over demografie, gezondheid en leefstijl, gebruik gemeentelijke regelingen, indicaties en gebruik jeugdhulp, zorggebruik en verwijsgedrag huisartsen en gemeenten, aanbod preventieve activiteiten, plus relevante data uit schoolsysteem. Door deze data op persoons- en/of postcode niveau bij elkaar te brengen, krijgen we een beter inzicht in de mogelijke verklaringen voor het hoge specialistisch-GGZ gebruik in Nijmegen Noord en handvatten om de situatie te normaliseren. Wat wij willen weten is op basis waarvan de verschillen in zorggebruik in Nijmegen Noord t.o.v. stedelijk Nijmegen verklaard kunnen worden. En in hoeverre deze verschillen ook leiden tot een verschil in mentale veerkracht en weerbaarheid van de kinderen en jongeren in de wijk. Op basis hiervan kunnen wij binnen het samenwerkingsverband een beter gesprek voeren over waar de mogelijkheden in preventie rondom mentale weerbaarheid en sociale veiligheid van de jeugd in Nijmegen Noord te vergroten en hoe we dit op structurele manier kunnen monitoren?

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010047
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.J. Müller
Verantwoordelijke organisatie:
Karakter Nijmegen