Mobiele menu

Mentale Veerkracht – Public mental health Nijmegen (Noord)

In Nijmegen hebben partijen waaronder de gemeente, een GGZ instelling (Karakter), de GGD Gelderland Zuid, en een scholengemeenschap, beschikbare data bijeengelegd t.a.v. GGZ gebruik door de jeugd. Voor Nijmegen Noord wordt een hoger gebruik van basis en specialistische GGZ gezien dan verwacht op basis van de samenstelling van de bevolking. Belangrijkste resultaten zijn dat ouders buiten jeugdartsen om een verwijzing voor hun kind regelen, dat jeugdigen uit Nijmegen Noord een hogere prestatiedruk voelen dan jeugdigen uit vergelijkbare stadsdelen en dat men zich vaker gestrest voelt door de thuissituatie, door school/huiswerk en door de mening van anderen. Door gegevens uit Nijmegen Noord te hebben vergeleken met vergelijkbare stadsdelen hebben we onderbuik gevoelens van professionals beter kunnen onderbouwen. Een belangrijke vervolgvraag is nu: “Zijn kinderen door de inzet van GGZ daadwerkelijk geholpen of is er een noodzaak verder te normaliseren?”. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010047
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.J. Müller
Verantwoordelijke organisatie:
Karakter Nijmegen