Mobiele menu

Mentale vitaliteit in het onderwijs: implementatie van persoonlijke- en teamtrajecten

Hoog ziekteverzuim, hoge uitstroom, werkdruk en het lerarentekort brengen onrust in het onderwijs op de scholen van CVO Rotterdam. De mentale vitaliteit van de medewerkers staat onder druk, wat vraagt om versterkingsinspanningen. 

Doel

Het project beoogt versterking van de mentale vitaliteit bij medewerkers, dankzij onderzoek (combinatie van kwantitatieve effectmeting en kwalitatieve procesevaluatie), persoonlijk inzicht en regie en teamsamenwerking.

Aanpak/werkwijze

Bewezen effectieve interventies worden gefaseerd uitgevoerd: 

  • Fase 1: Voorbereiding van eigen trainers en teamleiders, training van 7 teams (0-meting); 
  • Fase 2: Teamdialogen, effecten en implicaties van de training, actie- en implementatieplan (Effectmeting); 
  • Fase 3: Organisatie brede aanpak voor borging en disseminatie van het geleerde.

Samenwerkingspartners

Er is een consortium gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van CVO Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Stichting CED-Groep en Triple-I.

(Verwachte) Resultaten

De volgende opbrengsten worden beoogd: 

  1. Ervaren regie over de eigen mentale vitaliteit (individuele werknemer) 
  2. Gezamenlijke taal en referentiekader om mentale vitaliteit te bespreken (team) 
  3. Algemeen herkenbare aanpak van mentale vitaliteit van medewerkers (organisatie) 
  4. Handreiking aanpak mentale vitaliteit met do’s en dont’s (organisatie en onderwijsveld)

Meer informatie

Lees meer over het programma Mentale vitaliteit van werkenden

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220030
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.V. Wieland
Verantwoordelijke organisatie:
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs