Mobiele menu

Met een hond kan ik het leven aan: Assistentiehonden in het leven van jongeren met een langdurige behandeling

Projectomschrijving

Als bij jongeren sprake is van mentale problemen en een langdurige behandeling weinig effect heeft op de kwaliteit van leven, kan een psychosociale assistentiehond verlichting bieden. Helaas worden assistentiehonden niet altijd vergoed door zorgverzekeraars of via Wmo, terwijl onderzoek laat zien dat deze honden sociaal isolement verminderen en verlichting bieden bij mentale problemen.

Omdat financieringsmogelijkheden niet altijd helder of beschikbaar zijn, is het voor veel jongeren onduidelijk óf en hoe zij een assistentiehond kunnen bekostigen.

In dit project wordt in kaart gebracht voor wie en wanneer een psychosociale assistentiehond passend is. Met vragenlijsten en interviews wordt onderzocht aan welke voorwaarden moet worden voldaan en wat gemeenten en zorgverzekeraars nodig hebben om te beslissen over een vergoeding.

De opbrengst van dit project is een richtlijn waarmee jongeren een duidelijke en eerlijke weg kunnen bewandelen bij het aanschaffen van een assistentiehond.

Kenmerken

Projectnummer:
07440122230023
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S. van der Steen
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen