Mobiele menu

Met het Werk-DEM kompas op weg naar een verbeterde re-integratie van werknemers met dementie

Vraagstuk

Dementie op jonge leeftijd raakt mensen in een actieve levensfase. Vaak wordt de diagnose gesteld als zij nog deel uitmaken van het arbeidsproces en ervaren ze problemen op het werk. De ziekte leidt in veel gevallen tot langdurig verzuim en vervolgens verlies van werk. Naar schatting kan een kwart van de patiënten in de beginfase echter nog enkele maanden tot jaren werken. Behoud van werk kan een positieve invloed hebben op de ervaren kwaliteit van leven, behoud van identiteit, eigenwaarde en zelfvertrouwen door het in stand houden van sociale contacten, inzetten van competenties en ervaring en het gevoel een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Initiatieven zoals Restaurant Misverstand en Dementalent laten zien dat werknemers met dementie gebaat zijn bij werk, hetzij met aanpassingen. Het ontbreekt werknemers, naasten en werkgevers echter aan handvatten voor een succesvolle re-integratie, aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de werknemer.

Onderzoek

Dit project heeft als doel om re-integratie van werknemers met dementie te bevorderen zodat zij een actieve rol in de maatschappij kunnen blijven spelen. Hiervoor wordt het Werk-DEM (Werken Bij Dementie) kompas ontwikkeld in nauwe samenwerking met eindgebruikers en stakeholders. Het Werk-DEM kompas zal praktische handvatten bevatten om de werknemer met dementie en hun (werk)context te ondersteunen. Aansluitend wordt een Implementatiewijzer ontwikkeld voor gebruik van het Werk-DEM kompas. De toepasbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, toegevoegde waarde en impact van het Werk-DEM kompas zal worden geëvalueerd bij werknemers met dementie in hun (werk)context.

Uitkomst

De opbrengst van dit project zal bestaan uit het Werk-DEM kompas, wat concrete handvatten biedt aan verschillende eindgebruikers betrokken bij re-integratie van werknemers met dementie. Een Implementatiewijzer wordt ontwikkeld met aanwijzingen voor gebruik voor alle verschillende eindgebruikers.

Verspreiding en implementatie

De bevindingen van het project worden met een breed publiek gedeeld via presentaties op (inter)nationale symposia en wetenschappelijke publicaties in (inter)nationale tijdschriften. Verder wordt samen met de eindgebruikers een communicatieplan opgesteld om het Werk-DEM kompas onder de aandacht te brengen. Daarnaast zal het worden aangereikt als online training via relevante kennisplatformen. Ook worden werknemers en werkgevers geïnformeerd via arboprofessionals, HR professionals en via werkgeversverenigingen of branche organisaties.

Betrokken organisaties

Universiteit Maastricht, Radboudumc, Dokterswerk, Deventer Ziekenhuis, Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, De Wever (instellingen voor verzorging, verpleging, reactivering en thuiszorg), Railtech BV, FTD Lotgenoten, Stichting Alzheimer Nederland

Kenmerken

Projectnummer:
10320052010007
Looptijd: 64%
Looptijd: 64 %
2022
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. de Vugt
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University