Mobiele menu

Met je skelet op pad

Projectomschrijving

Met dit netwerk willen we de belangen van de doelgroep onder de aandacht brengen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, en de overheid. Het waarborgen van juiste diagnose, behandeling en ondersteuning staat hierbij voorop, maar is zeker niet beperkt tot medische aspecten. De ondersteuning aan patienten heeft ook betrekking op behoud van kwaliteit van leven.

Er zijn momenteel meer dan 1.000.000 mensen met osteoporose in Nederland. Met een verwachte stijging naar 1.200.000 (2025). Van hen is ongeveer 2/3 vrouw en 1/3 man. De SCCH is een zeldzame botaandoening. Naar verwachting hebben 400 mensen deze aandoening.

Een indicatie van het aantal zorgprofessionals in Nederland, die patiënten met een botaandoening behandelen:
-    262.000 verzorgenden, helpenden en zorghulpen in 2017 (V&VN).
-    1803 internisten (Zorgkaart van Nederland)
-    18578 fysiotherapeuten (Zorgkaart van Nederland.
-    2700 diëtisten (Zorgkaart van Nederland)
-    800 ergotherapeuten (Zorgkaar van Nederland)

Ervaringsdeskundigheid:
Het netwerk waarmee we werken bestaat uit afgevaardigden uit verschillende beroepsgroepen, bijvoorbeeld fysiotherapeuten, diëtisten, bewegingstherapeuten, ergotherapeuten, reumatologen, endocrinologen, geriaters, sportartsen, orthopedisch chirurgen en patiënten . Bovendien zijn veel zorgspecialisten binnen het netwerk werkzaam bij verschillende ziekenhuizen in het land, zoals het Erasmus MC, VieCurie Noord Limburg, LUMC, Gelre Ziekenhuizen, UMC Utrecht, VUMC en het Zaans Medisch Centrum.
Deze zorgprofessionals werken hebben allen toegang tot een grote achterban in de verschillende beroepsgroepen en in verschillende regio’s in het land of werken bij een ziekenhuis, daarmee bereiken ze grote groepen patiënten en zorgprofessionals in de verschillende regio’s in het land.

De doelstellingen van samenwerking in het netwerk is dat patiënten met een botaandoening beter de weg weten de vinden in het veld aan zorgprofessionals die hen kunnen helpen de kwaliteit van het dagelijks leven te verbeteren. De doelstelling is tevens dat zorgprofessionals in de verschillende regio’s het veld van collega zorgprofessionals die patiënten met een botaandoening verder kunnen helpen, beter in kaart hebben.
Door activiteiten die tot deze doelstellingen gaan leiden uit te voeren, is het zeer waarschijnlijk dat patiënten met een botaandoening minder zullen moeten terugvallen op andere netwerken als gemeentelijke zorgteams. Ze zullen immers beter zelf hun weg binnen het netwerk aan zorgprofessionals kunnen vinden.

Sociale Inclusie en gelijkwaardigheid:
De resultaten van de samenwerking zal moeten zijn dat de patiënt in het leven zoveel mogelijk het oude leven kan oppakken en zo min mogelijk beperkt wordt in de invulling van werk, vrije tijd en mobiliteit etc.
 
Empowerment en eigen regie:
In de resultaten ligt besloten dat patiënten leren hoe zij hun eigen weg kunnen vinden in een behandel- en ondersteuningsplan wat voor hen de beste behandelmethode is. Hoe zij letterlijk de eigen regie kunnen nemen in het ontdekken en vinden van de behandelmethoden die bij hen past.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De doelstelling van de 2 netwerkbijeenkomsten is, dat we een plan van aanpak realiseren dat tot doel heeft om per regio overzicht te krijgen in het aanbod van een breed scala zorgprofessionals met verschillende specialismen, die patiënten met een botaandoening (osteoporose en SCCH) kunnen helpen de kwaliteit van het leven te verbeteren. We willen per regio de netwerken van zorgprofessionals inzichtelijk maken, zodat enerzijds de patiënten eerder toegang krijgen tot de benodigde zorg, en anderzijds de in de regio aanwezig zorgprofessionals inzicht krijgen in de mogelijkheden om patiënten op goede wijze door te wijzen. Ter voorbereiding willen in gesprek met diverse beroepsverenigingen, zorgprofessionals en patienten om te komen tot en gezamenlijke aanpak. stand van zaken: Eind 2018 zijn alle partijen geconsulteerd of er interesse zou zijn voor een dergelijk initiatief. ' Nu willen we alle partijen in 2 netwerkbijeenkomsten bespreken hoe we met elkaar kunnen inzetten op regionale netwerkvorming onder de werktitel 'met je skelet op pad. De volgende groepen hebben baat bij de samenwerking in het netwerk: 1. Mensen in Nederland die te maken krijgen met een botaandoening (zoals osteoporose en scch), en mensen die door deze aandoening te maken krijgen met beperkingen in mobiliteit. 2. Zorgprofessionals in de verschillende regio’s die in de eigen regio een groter netwerk in beeld willen krijgen, waardoor ze patiënten met een botaandoening (osteoporose en SCCH)beter kunnen doorverwijzen. Wat willen we bereiken: 1. Patiënten weten beter de route naar professionals te vinden, die hen kan helpen met een volwaardig ‘leven met een botaandoening’. 2. Professionals hebben een completer inzicht in het veld van beroepsgroepen en deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van botten en osteoporose en/of SCCH. Hun kennis over andere disciplines is vergroot. Hierdoor kunnen zij in de eigen regio patiënten met een botaandoening beter doorverwijzen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742003005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H. Witte
Verantwoordelijke organisatie:
Osteoporose Vereniging