Mobiele menu

Met VERVE!: VERpleegkundigen in the lead voor kwaliteit- en patiëntVEiligheid

Verpleegkundigen stellen alles in het werk om de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg te garanderen, hoewel dit moeilijker wordt door de toenemende complexiteit van de zorg en het tekort aan verpleegkundigen.

Doel

In het project ‘Met Verve!’ leerden we daarom samen met verpleegkundigen zelf hoe zij inefficiënte en onveilige situaties in de praktijk oplossen en hoe we hun vermogen om oplossingen te vinden in complexe adaptieve systemen kunnen vergroten.

Afbeelding
Beelmerk Safety-II-project Met Verve

Resultaten

Uit observaties, interviews en vele reflectiesessies bleek dat verpleegkundigen van nature veerkracht tonen bij potentiële risico's voor de veiligheid van patiënten. Deze kennis wordt niet altijd benut en verpleegkundigen slagen er niet altijd in hun kennis te gebruiken om veerkrachtige processen en systemen te organiseren. Toegang tot data om continu te leren en verbeteren en structurele reflectie is nodig om de kennis van verpleegkundigen vast te leggen in processen en systemen, teneinde de kwaliteit en patiëntveiligheid te vergroten.

Producten

Titel: Safety II; Leren van wat we goed doen in patiëntveiligheid
Auteur: Prof. dr. Anne Marie Weggelaar, drs. Conny van Velden, drs. Mariëlle van Mersbergen & dr. Catharina van Oostveen
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NFJE8ryKqQ8.
Titel: Safety II in de praktijk; Nulde, eerste, tweede en derde orde leren
Auteur: Prof. dr. Anne Marie Weggelaar, drs. Conny van Velden & dr. Catharina van Oostveen
Link: https://www.youtube.com/watch?v=98cioL1Z0PM
Titel: Safety II in de praktijk; ETTO-TETO balans
Auteur: Prof. dr. Anne Marie Weggelaar, drs. Conny van Velden & dr. Catharina van Oostveen
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EF6VRVEOuAI
Titel: Safety II in de praktijk; Veerkracht
Auteur: Prof. dr. Anne Marie Weggelaar, drs. Conny van Velden & dr. Catharina van Oostveen
Link: https://www.youtube.com/watch?v=799F2hwk-FM
Titel: Safety II in de praktijk; WAI versus WAD
Auteur: Prof. dr. Anne Marie Weggelaar, drs. Conny van Velden & dr. Catharina van Oostveen
Link: https://www.youtube.com/watch?v=O7q1Sc6kwsw
Titel: Safety II in de praktijk; Geleerde lessen van Met Verve!
Auteur: Prof. dr. Anne Marie Weggelaar, drs. Conny van Velden & dr. Catharina van Oostveen
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2XQQ8ugUI_Y

Kenmerken

Projectnummer:
10130022010009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C. van Oostveen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Afbeelding

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren verschillende projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.