Mobiele menu

Met z’n allen de straat op!! II Ondertitel: Mensen met diverse beperkingen worden begeleid naar gezamenlijke Ervaringskundigheid en adviseren over hun gebruik van de publieke ruimte, organiseren acties en laten hun stem horen op straat en in het stadhuis

Projectomschrijving

Mensen met diverse beperkingen worden begeleid naar gezamenlijke ervaringskundigheid en adviseren over hun gebruik van de publieke ruimte, organiseren acties en laten hun stem horen op straat en in het stadhuis.

Kwetsbare voetgangers mijden straten en buurten maar willen veilig lopen. De Mening van mensen met een beperking over rechtvaardig gebruik van openbare ruimte klinkt gedempt. Dit project helpt veldwerkers hun ervaringen om te zetten in gezamenlijke ervaringskundigheid en aan tafel te zitten bij stakeholders om hun stem te laten horen. Gemeente Nijmegen en West-Betuwe stellen adviezen van veldwerkers op prijs, nemen deze op in Inclusie Agenda’s. Nu nog de uitvoering. Veldwerkers gaan hun adviezen doeltreffend onder de aandacht brengen van belanghebbende partijen. In Nijmegen over toegankelijkheid van culturele en kunstinstellingen en de weg daarnaartoe, met als doel bevorderen van mentale gezondheid. In West-Betuwe willen zij meebeslissen over structurele verbetering van de openbare ruimte. Experts trainen veldwerkers in Ervaringskundig inclusief samenwerken. In Workshops, Walkshops en Weetings delen veldwerkers hun bevindingen met beleidsmakers en uitvoerders. Niets zonder ons

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Kwetsbare voetgangers mijden straten en buurten maar willen veilig lopen. De mening van mensen met een beperking over rechtvaardig gebruik van openbare ruimte klinkt gedempt. Dit project helpt veldwerkers hun ervaringen om te zetten in gezamenlijke ervaringskundigheid en aan tafel te zitten bij stakeholders om hun stem te laten horen. Gemeente Nijmegen en West-Betuwe stellen adviezen van veldwerkers op prijs, nemen deze op in Inclusie Agenda’s. Nu nog de uitvoering. Veldwerkers gaan hun adviezen doeltreffend onder de aandacht brengen van belanghebbende partijen. In Nijmegen over toegankelijkheid van culturele en kunstinstellingen en de weg daarnaartoe, met als doel bevorderen van mentale gezondheid. In West-Betuwe willen zij meebeslissen over structurele verbetering van de openbare ruimte. Experts trainen veldwerkers in Ervaringskundig inclusief samenwerken. In Workshops, Walkshops en Weetings delen veldwerkers hun bevindingen met beleidsmakers en uitvoerders. Niets zonder ons

Kenmerken

Projectnummer:
07420152210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
ir. E.L. de Vos MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Disability Studies in Nederland