Mobiele menu

Metformin exposure during pregnancy and effects in theoffspring: a systematic review of animal evidence

Projectomschrijving

Metformine wordt gebruikt bij de behandeling van suikerziekte, ook bij zwangerschapssuikerziekte.  Metformine passeert de moederkoek. Of metformine bij de ongeborene ook veranderingen in bijvoorbeeld de hormoonhuishouding teweegbrengt is niet goed duidelijk. Omdat vrouwen metformine krijgen omdat ze zelf suikerziekte hebben, kan men moeilijk ontwarren of eventuele effecten bij de kinderen van deze moeders toe te schrijven zijn aan de ziekte die hun moeder had, of aan de medicatie die ze kregen om deze ziekte te behandelen. In dierstudies kan dit wel onderzocht worden, vooral omdat men de effecten kan beoordelen zonder interferentie van de ziekte van moeder.

Met deze subsidie gaan we een systematisch overzicht van de bevindingen en studiekwaliteit van de bestaande dierstudies opstellen. Dit overzicht helpt om in de toekomst te voorkomen dat onnodig dierenonderzoek wordt gedaan, maar kan ook helpen om onderzoek bij babies van moeders met suikerziekte te verbeteren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Metformine wordt gebruikt bij de behandeling van suikerziekte, ook bij zwangerschapssuikerziekte.  Metformine passeert de moederkoek. Of metformine bij de ongeborene ook veranderingen in bijvoorbeeld de hormoonhuishouding teweegbrengt is niet goed duidelijk. Omdat vrouwen metformine krijgen omdat ze zelf suikerziekte hebben, kan men moeilijk ontwarren of eventuele effecten bij de kinderen van deze moeders toe te schrijven zijn aan de ziekte die hun moeder had, of aan de medicatie die ze kregen om deze ziekte te behandelen. In dierstudies kan dit wel onderzocht worden, vooral omdat men de effecten kan beoordelen zonder interferentie van de ziekte van moeder.

Met deze subsidie gaan we een systematisch overzicht van de bevindingen en studiekwaliteit van de bestaande dierstudies opstellen. Dit overzicht helpt om in de toekomst te voorkomen dat onnodig dierenonderzoek wordt gedaan, maar kan ook helpen om onderzoek bij babies van moeders met suikerziekte te verbeteren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024162
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. R.C. Painter
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC