Mobiele menu

MI-Tale - A personalized psychobiographic game to access and preserve memories of people with dementia

Projectomschrijving

MI-Tale: maakt het delen van herinneringen makkelijker

 

Ouderen met dementie vallen terug op vroegere ervaringen. Voor hun naasten is het vaak lastig te begrijpen wat hun geliefde nu echt bezig houdt. Het delen van herinneringen is daarom niet altijd makkelijk. Hoe stel je de juiste vragen? Hoe kom je echt met elkaar in gesprek? 

Hoe het werkt 

MI-Tale ontwikkelt een online spel dat herinneringen helpt ophalen met behulp van beeld en geluid van belangrijke gebeurtenissen uit de tijd waarin iemand opgroeide. De op die manier verzamelde herinneringen vormen samen met persoonlijke verhalen en foto’s een digitaal levensboek om samen te bekijken. Voor zorgverleners die werken met het het zogeheten Psychobiography Care Model, dat uitgaat van persoonlijke herinneringen, wordt een eigen versie ontwikkeld.

Wat het oplevert 

Een digitaal spel is een goede manier om samen herinneringen op te halen, en al doende het brein te trainen. Door het spel te spelen wordt het levensverhaal van de hoofdpersoon vastgelegd. Maar belangrijker is nog dat het spel het gesprek en begrip tussen de oudere met dementie en zijn of haar omgeving bevordert.

Voor wie

In eerste instantie voor ouderen met (beginnende) dementie en hun sociale omgeving. Maar ook ouderen zonder cognitieve beperkingen kunnen het spel gebruiken voor het vastleggen van hun levensverhaal.

 

Producten

Titel: The use of information and communication technologies by older people with cognitive impairments: from barriers to benefits
Auteur: Blok, Marije, van Ingen, Erik, de Boer, Alice H., Slootman, Marieke
Magazine: Computers in Human Behavior

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

English The personal history of dementia patients, is a valuable source of information for a personalised care approach. The values they have formed in their early adult years are especially important for dementia patients, as they often resurface as guiding values in current behaviour. Facades of socially desirable behaviour often drop as dementia progresses and people fall back to the core values they formed in their childhood and early adult years. Understanding these values and memories, are the basis of dementia care according to a growing number of dementia care systems like Dementia Care Mapping and the Psychobiography Care Model. Mapping these memories is important, but also challenging; it is time consuming and complicated. The fading of memories of their personal history is difficult not only for professional caregivers; also informal carers, partners, children and friends find it difficult to communicate with their loved one when memories start to fade. Going for a visit becomes a burden when there is little left to talk about. The memories that stay the longest are often memories of a time they were not a part of themselves. In this project, an online (web based) 2D interactive game will be developed that will trigger and record memories of the personal history of dementia patients. Played on browser enabled devices like notebooks or tablets, it will trigger memories by referring to important local and national events from the formative years of the dementia patient and let them record their personal experience and behavioural values that formed out of it. The collected memories will be combined with historical recordings available from the many digitalised online archives and completed with personal stories and photographs recorded, scanned and uploaded into the database. Turning the mapping of these memories into an interactive game has many advantages. It is a good way to train the brain of people with dementia to access memories. It can be played remotely or during a visit, when (grand)children and (grand)parents are together. It is a fun way to spend time together, reminiscing in a playful way. The game can be played multiple times, completing the picture to more detail. When people are satisfied with the result they can export the content as a video or photobook: a personal storybook to watch and comment on together. A monument to their life, to be shown at birthday parties or even at their funeral. In day-care or residential care, the game is a great way to have a group session with elderly who have lived in a similar time period or in a similar region. It is also a great way to include family and friends in the process of caring for their loved one. It helps to bond and understand, it turns an everyday visit into a fun experience, going down memory lane together. For caregivers working according the Psychobiography Care Model (currently 140 institutions in Germany, Austria, Switzerland, Czech Republic, Luxemburg and the Netherlands) we will develop a professional version according to their specific standards. They will use it to improve their biographic skills and speed up the process of recording a personal psychobiography. The game can help to filter out personal bias in recording the biography. Nederlands De persoonlijke geschiedenis van patiënten met dementie is een waardevolle bron voor persoonlijke zorg. Patiënten met dementie vallen vaak terug op normen en waarden van vroeger. Het begrijpen van waarden en herinneringen, vormt volgens steeds meer zorgsystemen een belangrijke basis voor zorg. Het vervagen van persoonlijke herinneringen is niet alleen moeilijk voor professionele zorgverleners; ook het informele netwerk vindt het moeilijk te communiceren met hun geliefde als herinneringen verdwijnen. In dit project wordt een online 2D interactief spel ontwikkeld dat persoonlijke herinneringen helpt ophalen èn vastleggen door te verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen uit de tijd waarin de persoon opgroeide en helpt deze op te slaan op persoonlijke wijze. Verzamelde herinneringen worden gecombineerd met archiefopnamen, persoonlijke verhalen en foto’s. Het in kaart brengen van herinneringen met een interactief spel is een goede manier het brein te trainen van personen met dementie en zo herinneringen op te roepen. Het spel kan samen worden gespeeld (op afstand, of tijdens een bezoek) en zo vaak als men wil, steeds het plaatje verder invullend. Wanneer spelers tevreden zijn met het resultaat, kunnen ze dit opslaan als video of fotoboek: Een levenswerk om samen te bekijken en over te praten. In zorgsetting,biedt het spel mogelijkheden een groepssessie te organiseren met ouderen uit eenzelfde tijdsperiode of regio. Tevens is het een mooi instrument om familie en vrienden te betrekken. Een verplicht bezoek wordt een leuke ervaring! Voor zorgverleners die met het Psychobiography Care Model werken, wordt een professionele versie ontwikkeld, te gebruiken om biografische vaardigheden te verbeteren

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735160003
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Blok
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Nationaal Ouderenfonds