Mobiele menu

Microbiome Invasion and Transmission ofplasmid-mediated Antimicrobial Resistance (MITAR)

Bacteriën kunnen resistentie tegen antibiotica overdragen door middel van plasmiden, kleine circulaire DNA-moleculen. Deze plasmide-overgedragen resistentie komt voor bij mensen, dieren en in het milieu. Steeds nieuwe varianten komen op en het is niet goed bekend welke eigenschappen zorgen voor de verspreiding van plasmide-overgedragen resistentie in een microbiologisch ecosysteem zoals dat in de darm.
Dit project zal door middel van laboratorium experimenten en wiskundige modellen onderzoeken welke eigenschappen van de resistentie én van de darmflora van belang zijn voor de verspreiding tussen kippen. Ook de evolutie van de betrokken bacteriën en plasmiden zal worden bestudeerd om te zien of dit van invloed is op de verspreiding tussen dieren.
Dit project zal bijdragen aan een beter begrip van deze vormen van antibioticum resistentie en modellen ontwikkelen om beheersmaatregelen te evalueren en risicoanalyses uit te voeren voor nog niet ontdekte antibioticum resistenties.

Producten

Titel: Estimating the rate of plasmid transfer in liquid mating cultures
Auteur: Jana S. Huisman,Fabienne Benz, Sarah J.N. Duxbury, J. Arjan G.M. de Visser,Alex R. Hall, Egil A.J. Fischer, Sebastian Bonhoeffer
Magazine: BioRxiv
Link: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.980862v1.full
Titel: Effect of donor-recipient relatedness on the plasmid conjugation frequency: a meta-analysis
Auteur: Jesse B. Alderliesten, Sarah J. N. Duxbury, Mark P. Zwart, J. Arjan G. M. de Visser, Arjan Stegeman & Egil A. J. Fischer
Magazine: BMC Microbiology
Link: https://bmcmicrobiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12866-020-01825-4
Titel: Comparing the transmission of carbapenemase-producing and extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli between broiler chickens
Auteur: Natcha Dankittipong, Jesse B. Alderliesten, Jan Van den Broek, M. Anita Dame-Korevaar, Michael S.M. Brouwer, Francisca C. Velkers, Alex Bossers, Clazien J. de Vos, Jaap A. Wagenaar, J. Arjan Stegeman, Egil A.J. Fischer
Magazine: Preventive Veterinary Medicine
Link: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2023.105998
Titel: Second compartment widens plasmid invasion conditions: two-compartment pair-formation model of conjugation in the gut
Auteur: Jesse B.Alderliesten Mark P.Zwart J. Arjan G.M.de Visser Arjan Stegeman Egil A.J.Fischer
Magazine: Journal of Theoretical Biology
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2021.110937
Titel: The ecology and evolution of plasmid-mediated antimicrobial resistance (pAMR) transfer in the microbiome
Auteur: Sarah Duxbury
Titel: Plasmid transfer is more efficient between phylogenetically closer related bacteria: a literature review
Auteur: Alderliesten, J.B. Fischer, E.A.J. Duxbury, S. De Visser, A. Zwart, M. Stegeman, J.A.
Link: http://www.veterinaryscienceday.nl
Titel: Plasmid transfer is more efficient between phylogenetically closer related bacteria: a literature review
Auteur: Alderliesten, J.B. Fischer, E.A.J. Duxbury, S. De Visser, A. Zwart, M. Stegeman, J.A.
Titel: Evolutionary drivers of plasmid mediated antimicrobial resistance pAMR): from the field to the laboratory and back
Auteur: Sarah Duxbury Egil A.J. Fischer Jesse Alderliesten Mark Zwart Arjan Stegeman Arjan de Visser
Titel: Ecology and evolution of plasmid-mediated antimicrobial resistance transfer in the chicken gut microbiome
Auteur: Sarah Duxbury, J.B. Alderliesten, M.P. Zwart, A. Stegeman, E.A.J. Fischer, J.A.G.M. de Visser
Link: http://www.knvm.org/events/6457-calendar/annual-fall-knvm-microbial-ecology-symposium
Titel: The ecology and evolution of plasmid-mediated antimicrobial resistance (pAMR) transfer in the microbiome
Auteur: Sarah Duxbury, Mark Zwart, Jesse Alderliesten, Egil Fischer, Arjan Stegeman, Dik Mevius and Arjan de Visser
Link: https://eseb.org/wp-content/uploads/2018/08/2018_Program.pdf
Titel: The ecology and evolution of plasmid-mediated antimicrobial resistance (pAMR) transfer
Auteur: Sarah Duxbury, Mark Zwart, Jesse Alderliesten, Egil Fischer, Arjan Stegeman, Dik Mevius and Arjan de Visser
Link: http://nlseb.nl/meetings/meeting-2018/
Titel: Ecology and evolution of plasmid-mediated antimicrobial resistance spread in the chicken gut microbiome
Auteur: Sarah Duxbury, J.B. Alderliesten, M.P. Zwart, A. Stegeman, E.A.J. Fischer, J.A.G.M. de Visser
Link: http://nlseb.nl/nlseb2021-nlseb-phd-postdoc-meeting/
Titel: The ecology and evolution of plasmid-mediated antimicrobial resistance (pAMR) transfer in the microbiome
Auteur: Sarah Duxbury, Mark Zwart, Jesse Alderliesten, Egil Fischer, Arjan Stegeman, Dik Mevius and Arjan de Visser
Link: https://eseb.org/wp-content/uploads/2019/09/ESEB2019_Program.pdf
Titel: The ecology and evolution of plasmid-mediated antimicrobial resistance (pAMR) transfer in the microbiome
Auteur: Sarah Duxbury, Mark Zwart, Jesse Alderliesten, Egil Fischer, Arjan Stegeman, Dik Mevius and Arjan de Visser
Link: http://nlseb.nl/meeting-2019/
Titel: Data from: Chicken gut microbiome members limit the spread of an antimicrobial resistance plasmid in Escherichia coli
Link: https://doi.org/10.5281/zenodo.5600844
Titel: Data from: Chicken gut microbiome members limit the spread of an antimicrobial resistance plasmid in Escherichia coli
Link: https://doi.org/10.5061/dryad.2jm63xsp7

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
541001005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. ir. E.A.J. Fischer
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht