Mobiele menu

Microbiota-based therapeutics for metabolic health: from bench to bedside

Het darmmicrobioom lijkt  gekoppeld te zijn aan gezondheid en ziekte. Afwijkingen in de functie van het darmmicrobioom dragen mogelijk bij aan de ontwikkeling van metabole ziekten, zoals diabetes type 2 (T2D) en hart-vaatziekten, die een grote druk leggen op ons zorgstelsel. 

Er zijn weinig oorzaak-en-gevolgstudies uitgevoerd naar de rol van darmbacterien in T2D en er ontbreekt mechanistisch inzicht in hoe darmbacterieën het suikermetabolisme van de mens kunnen beïnvloeden. In dit Veni project wil ik met stabiele 13C-gelabelde voedingscomponenten in interventie studies het mechanistisch  en therapeutisch potentieel van specifieke darmbacteriën op T2D verder ontrafelen.

Kenmerken

Projectnummer:
09150162210057
Looptijd: 21%
Looptijd: 21 %
2023
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. T.P.N Bui PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC