Mobiele menu

Microplastics and Citizens: Identifying key psychological determinants and gamification strategies to encourage the adoption of protective behaviors

Projectomschrijving

In het dagelijks leven worden mensen voortdurend blootgesteld aan micro- en nanoplastics (MNP). Doormiddel van gedragsverandering kunnen mensen hun MNP uitstoot verminderen en zich beter beschermen tegen blootstelling aan MNP. De meeste mensen zijn zich hier echter niet van bewust. Uit eerder onderzoek is gebleken dat alleen het verstrekken van informatie over het gezondheidsprobleem er niet toe leidt dat mensen hun gedrag veranderen.

Doel

Daarom beoogt dit project beter te begrijpen welke psychologische factoren mensen ertoe aanzetten MNP-beschermend gedrag te vertonen. Ook beoogt dit project innovatieve gedragsinterventies te ontwikkelen om dit MNP-beschermend gedrag te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is communicatiemateriaal met gamification-elementen. De onderzoekers ontwikkelen een prototype dat kan worden gebruikt tijdens evenementen, beurzen en lessen in het hoger onderwijs. Zo kan het MNP-bewustzijn vergroot worden en MNP-beschermend gedrag worden bevorderd. 

Aanpak / werkwijze

Om de belangrijkste psychologische factoren te identificeren, voeren de onderzoekers interviews en focus groep discussies met vertegenwoordigers van het brede publiek, MOMENTUM consortiumleden en een valorisatie panel van MNP-experts en belangrijke stakeholders. Daarnaast verspreiden ze een nationale enquête. De interventie zal in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden worden gecreëerd. Daarna wordt de effectiviteit van de interventie geëvalueerd door middel van interviews en een psychologisch experiment. Ten slotte organiseren de onderzoekers tijdens dit project diverse activiteiten bijvoorbeeld een symposium of een citizen science initiatief specifiek gericht op kennisverspreiding.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd door Josefine Geiger, Irene Maltagliati en Barbro Melgertvan Universiteit Groningen.

(Verwachte) resultaten

Dit project zal een beter inzicht verschaffen in de belangrijkste psychologische determinanten van MNP-beschermend gedrag, waarop gedragsinterventies, beleidsmaatregelen en communicatiemateriaal gericht kunnen worden. Het zal bovendien een prototype opleveren van communicatiemateriaal dat kan worden gebruikt tijdens evenementen, beurzen en lessen in het hoger onderwijs om over de negatieve gezondheidseffecten van MNP te communiceren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
04580012320018
Looptijd: 22%
Looptijd: 22 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.L. Geiger
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen