Mobiele menu

Microplastics & Health - Expanding MOMENTUM (MOMENTUM 2.0)

Het gebruik van plastic materialen, waaronder verpakkingen, textiel en rubberen banden, kan leiden tot het vrijkomen van kleine plastic deeltjes in het milieu, micro- en nanoplastic partikels (MNPs) genoemd. MNPs zijn gevonden in onze leefomgeving en in ons lichaam. We weten weinig over de mogelijke gezondheidsrisico’s.

MOMENTUM 2.0 is het vervolg op het 3-jarig MOMENTUM project om de humane gezondheidsrisico’s van MNPs te onderzoeken.

Doel

In dit project zullen onderzoekers van universiteiten, academische ziekenhuizen, en onderzoeksorganisaties samenwerken met bedrijven en belangrijke stakeholders met als doel de risico’s van MNPs voor de gezondheid van de mens vast te stellen. MNPs worden gemeten in het menselijk lichaam en er wordt onderzocht wat de effecten op ons afweersysteem en op het ontstaan van chronische ziekten zijn. Tevens wordt er nagegaan of ziekteverwekkers, zoals bacteriën of virussen, op MNPs kunnen meeliften. De verkregen kennis zal bijdragen aan een voorlopige risicoanalyse en oplossingsroutes om impact op de humane gezondheid te verminderen.

De 5 voornaamste doelen van MOMENTUM 2.0 zijn:

  1. Uitvoeren van een voorlopige risicobeoordeling van MNPs;
  2. Ontwikkelen van gestandaardiseerde  nieuwe en verweerde MNPs voor gebruik in het onderzoek;
  3. Bepalen van gezondheidseffecten van blootstelling aan MNPs;
  4. Het verder ontwikkelen van oplossingsroutes om de impact op de humane gezondheid te verminderen;
  5. Creëren van impact door het opzetten van de MOMENTUM-NL samenwerking.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd door prof. dr. ir. J. Legler en collega’s van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met collega’s van:

Daarnaast werkt MOMENTUM 2.0 nauw samen met 7 ‘doorbraakprojecten’ die in het najaar van 2023 zijn gehonoreerd.

(Verwachte) resultaten

MOMENTUM 2.0 genereert gestandaardiseerde MNPs en benaderingen, evenals een schat aan gegevens over de bloostelling en de effecten van MNPs in mensen. Dit resulteert in een geïntegreerde risicobeoordeling van MNPs, welke deeltjestypen en chemische en microbiologische componenten omvat. Nieuwe oplossingsroutes en beleidsopties voor risicomanagement van MNPs worden ontwikkeld, inclusief opties voor het vaststellen van humane- en milieu risiconormen.

Vervolg

MOMENTUM 2.0 bouwt een duurzaam samenwerkingsverband op: het ‘Nederlands Centrum voor Microplastics en Gezondheidsonderzoek en Innovatie’ (MOMENTUM-NL), waarin alle nationale initiatieven samenkomen. Ze zullen een gezamenlijke visie op onderzoek en innovatie vaststellen, dat de basis zal leggen voor langdurige wetenschappelijke, maatschappelijke en economische impact.

Meer informatie

Lees meer over de gezondheidsrisico’s van microplastics op onze themapagina Microplastics. En bekijk de Engelstalige website van MOMENTUM.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
04580012310002
Looptijd: 29%
Looptijd: 29 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. ir. J. Legler
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht

Contact

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact

Frank Pierik

Programmamanager
MicroplasticsHealth [at] zonmw.nl

Marije van der Kamp

Programmasecretaris
MicroplasticsHealth [at] zonmw.nl