Mobiele menu

Mind Mansion: scaling up van de VR angst experience

Projectomschrijving

We gaan doorontwikkelen met Mind Mansion. We hebben een businessplan, een strategie en een actielijst voor het komende jaar. Onze technologie en functionaliteit is van hoge kwaliteit en onderscheidend. De biofeedback functie naast de VR toepassing bieden we als extra voordeel voor de klant. We gingen op zoek naar een manier om in beeld te komen en kwamen tot het besluit dat de lange omweg waarschijnlijk wel de kortste weg zal zijn. We willen Mind Mansion positioneren als expert in de angstervaring. We focussen op een bredere markt die de ervaring van angst wil opzoeken. Naast de specifieke VR toepassingen voor behandeling van angst en fobie zijn we onze bibliotheek aan het uitbreiden met toepassingen op het vlak van beleving en thrillseeking.

Experience van angst wordt de missie van Mind Mansion. Onze ambitie om een voet tussen de deur te krijgen in de zorg blijft onze belangrijkste focus. Cashflow creëren om vervolgens verder te kunnen investeren, is onze grote doelstelling dit jaar.

Verslagen


Eindverslag

In deze ZonMw subsidieronde was het voor Mind Mansion kwestie om de acties uit de strategiekaart concreet te maken. Naast alle zorgprofessionals van Nederland in de geestelijke gezondheidszorg hebben we prospects en leads uitgebreid naar zowel B2B alsook B2C. De product uitbreiding zorgde ervoor dat Mind Mansion zich kan profileren als expert in de ervaring en behandeling van angst via VR. Technisch zijn er belangrijke stappen gezet, het team heeft zich verder ontwikkeld en er wordt veel gerichter gewerkt richting betalende klanten. Er worden ook stappen ondernomen om mensen die last hebben van angst- of fobieklachten rechtstreeks in contact te brengen met de mogelijkheden die Mind Mansion biedt. Je kan de benodigde soft- en hardware zelf aankopen via de website, je netwerk inzetten om je te ondersteunen of je (eventuele) hulpverlener zelf vragen om je te ondersteunen met de toepassing. De bibliotheek met verschillende contexten is systematisch uitgebreid: vliegangst, sociale angst, rij angst, corona toepassingen, … Om de overlevingskansen van Mind Mansion te vergroten kijken we ook voortdurend naar andere kansen op de markt en bouwen we nieuwe toepassingen die gericht zijn op de ervaring van angst maar ook relaxatie en Mindfullness. Daarnaast lanceren we onze toepassingen op diverse platforms en gebruikerssites.

Samenvatting van de aanvraag

Na de positieve eindbeoordeling uit de vorige ronde willen we nu voor een tweede maal gebruik maken van de subsidie. We hebben nu een duidelijk omschreven businessplan en de strategie voor het komende jaar is uitgewerkt. Achter die strategie hebben we een actielijst beschreven die ons helpt om de gestelde doelen te bereiken, met deadlines, targets en verantwoordelijkheden. Na 4 jaar werken en ontwikkelen in de geestelijke gezondheidszorg met onze VR toepassing zijn we er nog niet in geslaagd om onze producten daadwerkelijk te vermarkten. Er is doorgaans veel interesse in wat we doen en kunnen, er ontstaat veel enthousiasme maar de implementatie blijft nog steeds achterwege. De trein der traagheid binnen de geestelijke gezondheidszorg had ons als team ook vertraagd en enigszins mat gemaakt. We zijn samen met de coach op zoek gegaan naar nieuwe bronnen en een manier (strategie) om opnieuw energie te krijgen en flow te creëren in onze organisatie. Qua technologie en functionaliteit van de toepassing hebben we nu een hoge kwaliteit bereikt, hetgeen ons de mogelijkheid geeft om ons te gaan onderscheiden van de concurrentie. De biofeedback functie die we aanbieden naast de VR toepassing wordt ook steeds beter en willen we inzetten als extra voordeel voor de klant. We zijn op zoek gegaan naar een andere manier om in beeld te komen en kwamen tot het besluit dat de lange omweg waarschijnlijk wel de kortste weg zal zijn. We willen Mind Mansion positioneren als expert in de angstervaring. We willen ons daarbij gaan richten op een bredere markt en andere klanten in het vizier krijgen die de ervaring van angst willen opzoeken. Denk daarbij aan de entertainment business, speelhallen, zwembaden, VR entertainment centers. Naast de specifieke VR toepassingen voor behandeling van angst en fobie zijn we onze bibliotheek aan het uitbreiden met toepassingen op het vlak van beleving en thrillseeking. Denk daarbij aan bungeejumpen, een wandeling in de ruimte waar je los raakt van het ruimteschip, enz. Experience van angst wordt het centrale uitgangspunt (de missie) van Mind Mansion. Een breder publiek als target is het doel om zo ook terecht te komen bij mensen die hulp nodig hebben en bij wie angst en/of fobie problematisch zijn. Op die manier willen we op zoek gaan naar betalende klanten. Dit om zelf lucht te krijgen en bestaansrecht te verwerven. Onze ambitie om een voet tussen de deur te krijgen in de zorg blijft onze belangrijkste focus. Cashflow creëren om vervolgens verder te kunnen investeren, is onze grote doelstelling. Om te overleven in de zorg heb je een lange adem nodig maar ook cash om te kunnen blijven bestaan. We hebben deze focus dan ook verbreed en richten onze aandacht op het actief verbreden van ons netwerk, de marketing strategie te richten op entertainment en leisure naast de zorg (!) en door toepassingen te ontwikkelen die voor een bredere groep aantrekkelijk zijn. We merkten tijdens het traject dat we nu volgen dat we ook moesten leren en groeien als organisatie in ondernemerschap en daadkracht. We waren 4 enthousiaste studenten met een ideologische ambitie en veel goodwill maar hadden te weinig gerichte en slimme focus om de goede dingen te doen. Dat is een proces en daarin zijn we nog niet volgroeid. We willen de gekozen strategie dit jaar verder vorm geven en hebben daarin nog hulp nodig. Samen met de coach willen we aan de slag met de actielijst. We willen dit jaar de eerste betalende klanten binnenhalen, cashflow creëren en verder investeren in ons bedrijf. We hopen dan ook gebruik te kunnen maken van deze subsidie om onze coach te kunnen blijven betalen om ons te begeleiden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002736
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Janssen
Verantwoordelijke organisatie:
Mind Mansion