Mobiele menu

Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal (MESOVIT)

Projectomschrijving

Bij Fietsmaatjes maken ouderen regelmatig fietstochten op een duofiets met een maatje. Daardoor zijn ze meer in beweging en buiten en hebben meer sociaal contact. Het project Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal (MESOVIT) heeft als doel om het bestaande initiatief Fietsmaatjes door te ontwikkelen voor de doelgroep van eenzame ouderen.

Fietsmaatjes.NL ontwikkelt met Mulier Instituut de volgende twee resultaten:

  • Medewerkers uit eerstelijns zorg en welzijnsorganisaties gaan eenzame ouderen beter doorverwijzen. Zij signaleren eenzaamheid en vertellen de ouderen uit eigen ervaring hoe leuk Fietsmaatjes voor hen kan zijn;
  • Vrijwilligers worden beter in staat gesteld om dilemma’s, die voorkomen bij het omgaan met eenzaamheid, te bespreken. Hierdoor krijgt het maatjescontact voor beiden meer betekenis.

Bij de ontwikkeling wordt samengewerkt met mensen uit de doelgroep in de pilotgemeente Teylingen. De resultaten worden verspreid naar gemeenten waar Fietsmaatjes actief is en naar nieuwe locaties.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Bij de bestaande interventie Fietsmaatjes gaan twee personen, een vrijwilliger en een gast, regelmatig met elkaar fietstochten maken van 1-3 uur op een duofiets met elektrische trapondersteuning. De gasten van Fietsmaatjes zijn: mensen met een beperking in bewegen, balans, cognitie, zien of horen. De vrijwilligers zijn mensen die vitaal zijn, graag in beweging zijn of komen, sociaal contact daarbij prettig vinden en behoefte hebben aan maatschappelijke zingeving. De gasten zijn vaak (>60%) ouderen van 75 jaar of ouder, die door hun beperking vaak (>50%) sociaal eenzaam zijn. Fietsmaatjes lijkt bijzonder geschikt als interventie tegen sociale eenzaamheid, omdat het sociale netwerk wordt verbeterd en omdat bij de maatjes het gevoel vergroot wordt dat ze er bij horen, dat ze een intiemere relatie met elkaar opbouwen en dat ze betekenis hebben voor elkaar. Lokale Fietsmaatjes organisaties zijn in 2020 actief in 20 gemeenten in Nederland, met 1300 gasten en 1050 vrijwilligers die fietsen. De sociale onderneming Fietsmaatjes.NL heeft als doel de verdere verspreiding van Fietsmaatjes in Nederland, de verdere ontwikkeling en vergroting van de kwaliteit. Dit zal begin 2021 leiden tot erkenning in opname in de landelijke database als goed onderbouwd sociaal effectief van de interventie Fietsmaatjes. Het project Minder Eenzaam, Samen Oud en VITaal heeft als doel de interventie door te ontwikkelen en effectiever te maken als lokale en maatschappelijke aanpak voor eenzame ouderen boven de 75 jaar. Verder zal het project de aanpak lokaal piloten in de gemeente Teylingen en daarna starten met de landelijke implementatie in de 20 gemeenten waar Fietsmaatjes nu actief is. De kennis zal later ook worden verspreid naar de circa 40 nieuwe gemeenten waar Fietsmaatjes de komende 3 jaren in actief zal worden. De primaire resultaten op het gebied van de doorontwikkeling van Fietsmaatjes zijn: a) een warmere doorverwijzing naar Fietsmaatjes vanuit zorg en welzijnsorganisaties en b) een betere toerusting en begeleiding van vrijwilligers van Fietsmaatjes gericht op het beter bespreekbaar maken van eenzaamheid. Het project zal nauw samenwerken met de gemeente Teylingen en met 4 lokale organisaties gericht op zorg en welzijn. De doelgroep van eenzame ouderen en ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de verdieping van de probleemanalyse, de doorontwikkeling en de evaluatie van de resultaten. Resultaten worden landelijk verspreid via Fietsmaatjes.NL en lokaal via de zorg en welzijnsorganisaties. Lokaal zal het project worden ingebed in het Vitaliteitsakkoord van de gemeente Teylingen. Het Mulier instituut geeft inhoudelijke begeleiding en voert de procesevaluatie uit.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642022
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. J.W. Burgmeijer
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Fietsmaatjes Teylingen