Mobiele menu

Minder leven voelen tijdens de zwangerschap; diagnostiek door verloskundigen in de eerste lijn

Antenataal cardiotocogram (CTG) in de 1e lijn is in Nederland in drie experimentregio’s uitgebreid beschreven. De resultaten laten zien dat de kwaliteit van zorg minimaal gelijk blijft bij het verschuiven van deze zorg van 2e naar 1e lijn en dat cliënten zeer tevreden zijn over het CTG door de verloskundige. Maar het belangrijkste resultaat is dat 90% van de cliënten die voorheen in een ziekenhuis gezien moest worden voor consult haar onderzoeken nu bij de verloskundige krijgt en geen doorverwijzing naar een ziekenhuis meer nodig heeft. Een schoolvoorbeeld van ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ en reden voor de verloskundigen van coöperatie LEO in Leiden en omstreken om ook in deze regio de zorg rondom ‘minder leven voelen’ multidisciplinair te evalueren en te zien of ook in deze regio CTG door de verloskundige aangeboden kan worden. Tijdens het project is multidisciplinair gewerkt in een werkgroep en werden regionale cijfers vergeleken met die uit de experimentregio’s. Deze cijfers en de opgehaalde wensen van de cliënten kwamen overeen met die uit de experimentregio’s. Voordat verder gewerkt kon worden aan samenwerkingsafspraken en multidisciplinaire afspraken over kwaliteit en organisatie van zorg werd deelname aan het project door de 2e lijn beëindigd. Het advies van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) om verdere implementatie van CTG in de 1e lijn niet te ondersteunen werd door de regio overgenomen. Resultaat: een teleurstelling voor de zorgverleners in de projectgroep en een impasse in de regio. De verloskundigen hebben op basis van het handboek ‘implementatie antenataal CTG in de verloskundigenpraktijk’ (opgeleverd op basis van de resultaten uit de experimentregio’s) verder gewerkt aan de regionale invulling van verbeteringen die op het zorgpad ‘minder leven voelen’ te behalen zijn. Ondanks de landelijke koers, uitspraak zorginstituut en jarenlange positieve resultaten met CTG in de 1e lijn is voor de zwangeren in regio Leiden deze JZOJP op dit moment niet realiseerbaar. De verloskundigen van coöperatie LEO blijven zich hiervoor inzetten en hopen (en verwachten) doorzettingsmacht indien nodig, zodat ook de zwangeren in regio Leiden de juiste zorg op de juiste plek kunnen ontvangen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.C. Rentes
Verantwoordelijke organisatie:
Coöperatie van verloskundige praktijken Leiden e.o.