Mobiele menu

Minder zelfstigma = meer herstel!

Projectomschrijving

Doel

Bewustwording, acceptatie én verminderen van zelfstigma bij mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of met licht verstandelijke beperking (lvb).
Het vaardiger maken van ervaringsdeskundige begeleiders en de tools in handen te geven.

Doelgroep

Cliënten met psychische aandoeningen en/of lvb.
Cliënten die een herstelcursus volgen of gevolgd hebben.
Ervaringsdeskundigen met ggz ervaring én/of met lvb.

Resultaten

20 - 40 ervaringsdeskundigen zijn getraind in het begeleiden van de StigmaTools
20 - 40 gespreksbijeenkomsten
80 - 160 cliënten zijn in gesprek gegaan met de StigmaTools gericht op zelfstigma en herstel.
5 blended trainingen: online-en fysieke training, inclusief praktische werkbladen.

Tijdspad

Februari 2022 - februari 2023

Samenwerking

Basisberaad, Pameijer, Vereniging van Ervaringsdeskundigen, Samen Eén Gorinchem, Stichting De Bagagedrager, Zorgbelang Inclusief
Projectleider: Ellen Spanjers, Zorgbelang Inclusief, ellenspanjers@zorgbelanginclusief.nl

Verslagen


Eindverslag

Binnen het Project Minder Zelfstigma worden StigmaTools ingezet die inzicht van zelfstigma bij mensen met een psychische aandoening en/of mensen met een Licht Verstandelijke Beperking verhogen en een gevoel van zelfstigma verlagen. Deze StigmaTools zijn speelse en laagdrempelige werkvormen die het praten over zelfstigma met elkaar vergemakkelijken. Het Project is uitgevoerd met Zorgbelang Inclusief, Pameijer en Basisberaad Rotterdam. Er zijn 38 ervaringsdeskundigen getraind die op hun beurt binnen 247 gespreksbijeenkomsten de tools bij 1609 cliënten hebben ingezet. De trainingen van de ervaringsdeskundigen bleek optimaal te zijn wanneer er een fysieke introductiecursus is op de locatie van de mensen zelf en wordt vervolgd met online verdieping- en intervisiebijeenkomsten. Er zijn werkbladen ontwikkeld die met name geschikt zijn om in te zetten bij 1 op 1 gesprekken zodat deelnemers kunnen reflecteren en kunnen nalezen wat een inzicht verhogende werking heeft op hun eigen zelfstigma.

Samenvatting van de aanvraag

Probleemstelling: Bewust en onbewust hebben we vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Deze vooroordelen zijn vaak negatief en noemen we stigma’s. Wanneer we stigma’s toepassen op onszelf spreken we van zelfstigma’s. In deze projectaanvraag focussen we ons op zelfstigma’s. Zelfstigmatisering leidt veelal tot angst en andere problemen als werkeloosheid, lage zelfachtig en depressieve klachten. Mensen trekken zich terug, isoleren zich en komen terecht in een neerwaartse spiraal. In Nederland heeft 42,7% van de bevolking (ooit) een psychische aandoening (gehad). 7 van de 10 mensen met psychische aandoening ervaren vooroordelen/discriminatie. Bijna de helft van de mensen met een psychische aandoening heeft last van zelfstigma. Doelstelling Bewustwording, acceptatie én verminderen van zelfstigma bij mensen met een psychische kwetsbaarheid en bij mensen met een psychische kwetsbaarheid en een licht verstandelijke beperking. Wij ontwikkelen professionele interactieve energieke multimediale on- en offline (blended) trainingen en workshops omtrent de StigmaTools die zelfstigmatisering als onderwerp hebben. Een tweede doelstelling betreft het vaardiger maken maken van ervaringsdeskundigen en hun de tools in handen te geven om met hun cliënten aan zelfstigma te werkennen zij weer deelnemen aan de maatschappij. Doelgroepen • Cliënten met psychische aandoeningen (ook mensen met licht verstandelijke beperking) worden bewust van hun zelfstigma en durven dit bespreekbaar te maken en onderdeel van hun herstel te maken. • Ervaringsdeskundigen: leren StigmaTools in te zetten met cliënten om zelfstigma bewust, bespreekbaar en onderdeel van hun herstel te maken. • Cliënten die een van de herstelcursussen volgen of hebben gevolgd: Werken met Eigen ervaring, Herstellen doe je zelf of de WRAP. • Ervaringsdeskundigen met ggz ervaring én met een lvb ervaring. • Ervaringsdeskundige speltrainers leren online (blended) training te geven aan ervaringsdeskundige gespreksleiders. Bereik en resultaat • 20 - 40 gespreksbijeenkomsten met behulp van de StigmaTools, gericht op zelfstigma en herstel. • 80 a 160 cliënten zijn in gesprek gegaan met de StigmaTools gericht op zelfstigma en herstel. • 20 - 40 ervaringsdeskundigen zijn getraind in het begeleiden van de StigmaTools, gericht op zelfstigma. • 5 blended trainingen: online training en fysieke training inclusief praktische werkbladen. • 2 x 2 dagdelen fysieke training op locatie in Rotterdam. • 2 x 4 dagdelen online training, verdieping en intervisiebijeenkomsten voor de gespreksleiders. • 5 online (blended) trainingen omtrent zelfstigma met behulp van 5 StigmaTools. Behoeftepeiling Vanuit zowel het project StigmaTools met Impact, mede gefinancierd door ZonMW en won de PGO Impactprijs , als door Corona kregen wij de vraag om zowel off- als online trainingen te geven over zelfstigma. Juist omdat cliënten hieronder leiden en dit hun herstel in de weg staat. Door het mede online mogelijk te maken, krijgen ook ervaringsdeskundigen uit het hele land de kans om StigmaTools omtrent zelfstigma met hun cliënten in te zetten. De vragen kwamen uit het hele land. Wat is vernieuwend, ten opzichte van het vorige project (2018 – 2020 StigmaTools met impact): - In dit project ligt de nadruk op zelfstigma, wij zetten specifieke StigmaTools omtrent zelfstigma in (het vorige project was meer gericht op publiekstigma, stigma bij hulpverleners, stigma en werk, stigma in de wijk); - deze keer richten wij ons ook specifiek op cliënten met een psychische aandoening die in herstel zijn, met als doel verminderen van zelfstigma en bevorderen van herstel (vorige keer was het ook meer gericht op hulpverleners, wijkbewoners, ervaringsdeskundige medewerkers in teams); - we richten ons nu óók op de individuele/zelfstandige ervaringsdeskundigen (die niet in een (ggz) organisatie werkzaam zijn, maar wel cliënten in herstel begeleiden); - in dit project richten we ons ook op een nieuwe doelgroep: ervaringsdeskundigen en cliënten met een licht verstandelijke beperking; - we gaan een online trainingsaanbod ontwikkelen én blended trainingen geven (online en fysiek). (Vorige keer waren alle trainingen fysiek op locatie); - we ontwikkelen aanvullende praktische werkbladen die ingezet kunnen worden bij de herstelactiviteiten. Evaluatie Gedurende het project is er sprake van incrementeel ontwikkelen. Dat wil zeggen dat er een doorlopende evaluatie is waarvan de leerpunten direct toegepast worden in de praktijk. Wij doen dit door middel van: - Kwalitatieve evaluatie: terugkom bijeenkomsten met de ervaringsdeskundigen (zowel off- als online), een appgroep met de ervaringsdeskundigen waarin zij hun ervaringen delen, en observaties tijdens de trainingen. - Kwantitatieve evaluatie: korte vragenlijsten voor zowel ervaringsdeskundigen als cliënten. Beide data verwerken wij in een overzicht. De analyse en conclusies zijn bij de eindevaluatie in korte overzichtelijke grafieken en beschrijvingen terug te lezen.

Kenmerken

Projectnummer:
07420112110023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Spanjers
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgbelang Inclusief