Mobiele menu

Mini gewichtige gezinnen (MGG)

Met het project MOVeBaby! hebben we een gezonde leefstijl gestimuleerd bij zwangere vrouwen en jonge moeders met hun kind. Door hier al tijdens de zwangerschap mee te starten, ontwikkelt het kind zich in een gezonde omgeving in de baarmoeder en krijgt het een kansrijke start. Met een netwerk van verschillende zorgprofessionals hebben we ons hiervoor ingezet. De moeders die hebben deelgenomen, ervoeren dit als erg prettig. De ouderworkshops die we gaven, richtten zich op het praktisch toepassen van bijvoorbeeld het geven van de eerste groentehapjes en het hebben van plezier in bewegen samen met hun kind. Op deze manier konden we ze wegwijs maken in de vele adviezen die gegeven worden en ze minder onzeker maken over allerlei keuzes die ze maken tijdens en na de zwangerschap. Deze workshops werden als erg leuk ervaren, ook omdat moeders met een kind van ongeveer dezelfde leeftijd samenkwamen en hun ervaringen met elkaar konden delen en we leuke goodies uit konden delen.

Verslagen


Eindverslag

Met het project MOVeBaby! hebben we een gezonde leefstijl gestimuleerd bij zwangere vrouwen en jonge moeders met hun kind. Door hier al tijdens de zwangerschap mee te starten, ontwikkelt het kind zich in een gezonde omgeving in de baarmoeder en krijgt het een kansrijke start. Met een netwerk van verschillende zorgprofessionals hebben we ons hiervoor ingezet. De moeders die hebben deelgenomen, ervoeren dit als erg prettig. De ouderworkshops die we gaven, richtten zich op het praktisch toepassen van bijvoorbeeld het geven van de eerste groentehapjes en het hebben van plezier in bewegen samen met hun kind. Op deze manier konden we ze wegwijs maken in de vele adviezen die gegeven worden en ze minder onzeker maken over allerlei keuzes die ze maken tijdens en na de zwangerschap. Deze workshops werden als erg leuk ervaren, ook omdat moeders met een kind van ongeveer dezelfde leeftijd samenkwamen en hun ervaringen met elkaar konden delen en we leuke goodies uit konden delen.

MOVeBaby! richt zich op zwangere vrouwen met overgewicht of obesitas en hun aankomende kind van 0-2 jaar.
Door ons te richten op de zwangere vrouw, wordt een gezondere omgeving gecreƫerd voor het ongeboren kind. Door ons daarna te richten op het kind, wordt beweging samen met ouders gestimuleerd en kan daarmee overgewicht en eventueel een motorische ontwikkelingsachterstand voorkomen worden.
Een ongezonde leefstijl van moeder tijdens de zwangerschap geeft namelijk een risico voor obesitas en gezondheidsproblemen bij het kind.

De interventie richt zich op de drie componenten opvoeding, voeding en beweging.
Zowel tijdens de zwangerschap voor de moeder, als na de geboorte van het kindje voor ouder en kind. Belangrijk is dat ouders plezier krijgen in het samen spelen en bewegen met hun kindje.

We beogen een duurzame gedragsverandering, zodat een gezonde leefstijl onderdeel wordt van het dagelijks leven in de gezinnen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005516
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Albert-Calon
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie Medisch Centrum Sint Pieter