Mobiele menu

MiniHAGG

MiniHAGG is een integraal beweeg- en begeleidingsaanbod voor kinderen (en hun ouders) in de leeftijd 2-6 jaar met (risico op) overgewicht. MiniHAGG wordt uitgevoerd in samenwerking met de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (GGD Haaglanden) en verschillende partners van HAGG: CJG's (JGZ, dietist, etc), Xtra, Voetjebal en ADO Den Haag id M. Binnen het project wordt met het voetballende speelconcept Voetjebal structureel beweegaanbod geboden op locaties in de stadsdelen. Bij Voetjebal bewegen ouder en kind samen. Het is gericht op spel en plezier, en het stimuleert de motoriek, coördinatie, balans en behendigheid. Daarnaast is er begeleidingsaanbod voor ouders volgens de interventie Mini Gewichtige Gezinnen. Het begeleidingsaanbod zet in op gedragsverandering in het gezin richting een gezonde leefstijl. Centraal binnen de interventie staat ouderparticipatie en opvoedondersteuning. Het project sluit aan bij de JOGG-doelstellingen en de ambities van de gemeente Den Haag als JOGG-gemeente.

Verslagen


Eindverslag

In een aantal Haagse achterstandswijken is met succes de beweeginterventie Voetjebal voor ouder en kind neergezet. Dit beweegaanbod is voor ouders van kinderen met overgewicht aangevuld met ouderbijeenkomsten en kookworkshops o.l.v. een diëtist, onder de naam FC Mini. Dit programma is opgezet door Voetjebal en GGD Haaglanden in nauwe samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg , welzijn en ADO Den Haag. Wel van belang is dat de juiste professional op de juiste plek zit en dat de communicatie onderling en richting ouders goed verloopt. Binnen de doelgroep is de beheersing van de Nederlandse taal geen vanzelfsprekendheid waardoor afstemming met de doelgroep meer tijd kost. Ouders en kinderen vinden Voetjebal/FC Mini een heel leuk concept omdat ze hun kind zien genieten en omdat ze ervan geleerd hebben. Ouders zijn blij met opvoed- en gezonde leefstijltips. Het doel was kinderen en ouders laten wennen aan een structureel sportmoment in het weekend. Veel ouders gingen na 10 weken door met Voetjebal. Ouders gaven ook zelf aan dat ze meer naar buiten gingen om te bewegen (wandelen, buiten spelen etc).

ADO Den Haag, Mini HAGG en Voetjebal hebben de handen in een geslagen voor dit mooie project genaamd de FC Mini's. Inmiddels voetjeballen er tientallen kinderen samen met de ouders in de krachtwijken Escamp en Centrum via deze methode en daarnaast krijgen een aantal geselecteerde kinderen extra begeleiding vanuit Extra en/of Zebra mbt oudercoaches, diëtiste of andere ondersteuning.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006517
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. W. Schneider
Verantwoordelijke organisatie:
Voetjebal Nederland