Mobiele menu

Missie0341 MDT in Harderwijk

Projectomschrijving

De MDT-reis

Jongeren uit Harderwijk en omgeving gaan in een traject van ongeveer 6 maanden samen met een persoonlijke coach en andere jongeren ontdekken waar hun talenten liggen, wat bij ze past en wat ze daarmee voor anderen kunnen betekenen. Ze doen dit aan de hand van persoonlijke begeleiding door een coach, trainingen en workshops van professionals uit verschillende vakgebieden en het gezamenlijk organiseren en uitvoeren van activiteiten voor anderen. Denk aan sportactiviteiten voor kinderen, helpen bij de voedselbank, een maaltijd verzorgen voor ouderen of daklozen, of iets leuks organiseren voor jongeren in het AZC.

Dit reguliere MDT-project is een vervolg op het project Harderwijkse jongeren samen sterk tegen corona, waarin 100 jongeren zich in coronatijd vrijwillig hebben ingezet voor de Harderwijkse samenleving.

Betekenis

  • Voor jongeren

De jongeren ontdekken waar hun talenten en interesses liggen en ontwikkelen vaardigheden die hun kansen voor de toekomst vergroten, zoals samenwerken, luisteren en presenteren. Ze ontmoeten andere mensen en ontdekken hoe fijn en waardevol het is om zich vrijwillig in te zetten voor anderen in hun omgeving.  

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

De jongeren creëren kansen voor zichzelf waardoor ze bijvoorbeeld weer naar school gaan, werk vinden en zichzelf nuttig voelen. Dat leidt tot minder schooluitval en jeugdwerkloosheid. Het ontmoeten van elkaar en anderen leidt bovendien tot minder eenzaamheid en depressie. Voor de deelnemende maatschappelijke organisaties zijn de jongeren nieuwe vrijwilligers en potentiële nieuwe werknemers.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar.

Regio

Gemeente Harderwijk.

Gerelateerde links

  • Bekijk hier de website van het project

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Gemeente Harderwijk wil jongeren in Harderwijk en omgeving stimuleren zich te ontwikkelen en zich in te zetten voor anderen door middel van MDT. Daarin willen we een gevarieerd aanbod creëren met lokale partijen. Dat is gelukt met Missie0341, MDT in Harderwijk. De betrokken partijen hebben met elkaar een breed aanbod aan MDT trajecten waar voor elke jongere in de doelgroep een interessante mogelijkheid bij zit. Aanbod voor jongeren van speciaal onderwijs tot jongeren van Havo/VWO, jongere met een migratieachtergrond en autochtone jongeren, straatjongeren en jongeren met een politieke ambitie. Met elkaar hebben de betrokken partijen heel diverse expertise waarmee ze elkaar kunnen versterken en een groot netwerk met plekken waar jongeren zich kunnen inzetten voor anderen. Denk aan wijkontmoetingscentra waar veel ouderen komen, het asielzoekerscentrum waar veel jongeren wonen die het moeilijk hebben, een inloop voor dak- en thuislozen of scholen waar jongeren hun creativiteit willen ontwikkelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430052110028
Looptijd: 90%
Looptijd: 90 %
2021
2024
Projectleider en penvoerder:
R. Siderius
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Harderwijk