Mobiele menu

Mobiele brigades voor structurele implementatie van de gender dimensie in biomedisch onderzoek

Hoewel decennia van onderzoek het belang van aandacht voor sekse en gender in gezondheid en ziekte hebben aangetoond, wordt dit onvoldoende in biomedisch onderzoek en zorgonderwijs opgenomen. De praktijk is weerbarstig. 

Doel

Met dit innovatieve en participatieve project willen we het biomedisch onderzoek veranderen. Doel van het project is;

  1. het ontwikkelen van een netwerk van mensen wiens levens het betreft (patiënten, cliënten), onderzoekers, en beleidsmakers;
  2. kennis en kunde op het gebied van sekse en gender in biomedisch onderzoeksbeleid bij sleutelfiguren implementeren;
  3. het beïnvloeden van onderzoeksbeleid zodanig dat gendersensitief biomedisch onderzoek wordt bevorderd.

Aanpak

Mobiele brigades bestaand uit 6 zelfstandige teams van 4-6 ervaringsdeskundigen en onderzoekers gaan samen aan de slag om sekse en gender in biomedisch onderzoek in te vlechten, in gesprek met patiënten/cliënten, onderzoekers, subsidiegevers, en beleidsmakers. 

Afbeelding
Tekening van project Mobiele brigades

Meer informatie

De integratie van sekse en gender in onderzoek en innovatie

Kenmerken

Projectnummer:
08490062210004
Looptijd: 69%
Looptijd: 69 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. P. Verdonk
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc