Mobiele menu

MobiliteitsMentoring in de wijk

Vraagstuk

Bijna 1 op de 5 Nederlandse huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Een groot deel van deze huishoudens lukt het niet om in de schuldhulpverlening te komen en te blijven, want door financiële problemen gaan mensen zich anders gedragen. De interventie Mobility Mentoring (in de Verenigde Staten ontwikkeld) helpt mensen met schulden bij het stellen van doelen, een langere termijn oriëntatie en het omgaan met tegenslag.  Hoe kan Mobility Mentoring toepasbaar worden gemaakt voor de Nederlandse praktijk?

Onderzoek

De eerste stap bestond uit het doorgronden van hoe Mobility Mentoring (MM) wordt toegepast en wat de werkzame bestanddelen zijn. Hiervoor werd er onder andere een werkbezoek gebracht aan de Verenigde Staten. Met gemeenten en cliëntenvertegenwoordigingen is uitgewerkt hoe MM kan worden ingezet bij de schuldhulpverlening in Nederland. Vervolgens zijn deze resultaten gepresenteerd aan het veld en bijgesteld.

Resultaat

Mobility Mentoring kan bijdragen aan een grotere effectiviteit in de uitvoering in Nederland. Niet alleen op het gebied van schulden, maar ook om mensen met bijvoorbeeld werkloosheid of gezondheidsproblemen weer economisch zelfredzaam te maken. Er is grote interesse en de eerste gemeenten zetten de eerste stappen om de aanpak in te zetten.

Producten

Zie ook

Artikel Trots op je vak: Mobility Mentoring helpt klanten in armoede uit het drijfzand

Betrokken organisaties

Gemeente Rotterdam, Regionale sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug, Platform 31, Hogeschool Utrecht, Erasmus MC, Radboud UMC en CVD Cliëntenraad.
 

Producten

Titel: Mobility Mentoring (lezing Hardenberg)
Auteur: Nadja Jungmann
Titel: Workshop Mobility Mentoring HU
Auteur: Nadja Jungmann
Titel: Inzichten hersenwetenschappen voor schuldhulpverlening
Auteur: Peter Wesdorp
Titel: Mobility Mentoring (lezing Sociaal Werk Nederland)
Auteur: Nadja Jungmann
Titel: Beginselen Mobility Mentoring voor aanpak schuldhulpverlening
Auteur: Nadja Jungmann
Titel: Mobility Mentoring (lezing Humanitas Tilburg)
Auteur: Nadja Jungmann
Titel: Mobility mentoring (lezing bij Federatie opvang)
Auteur: Peter Wesdorp
Titel: Mobility Mentoring (gastcollege Stadsbank Oost Nederland)
Auteur: Nadja Jugmann
Titel: Over Mobility Mentoring
Auteur: Lydia Sterrenberg
Titel: Congres Mobility Mentoring 10 november
Auteur: dr. Elisabeth Babcock(Empath); Harm van der Werf(ervaringsdeskundige), Nadja Jungmann (HU), Peter Wesdorp (Gilde Vakmanschap), Joke de Kock (vz. NVVK), Irene Jonker en Holly Halock (Krachtwerk) en Tamara Madern (HU)
Titel: Mobility Mentoring (lezing Werkendam)
Auteur: Nadja Jungmann
Titel: Atriumlezing Elisabeth Babcock
Auteur: Elisabeth Babcock
Titel: Armoede op basis van hersenwetenschap
Auteur: Nadja Jungmann
Titel: Alphen begeleidt gezinnen op nieuwe manier
Auteur: onbekend
Magazine: VNG magazine
Link: http://www.vngmagazine.nl/nieuws/22522/alphen-begeleidt-gezinnen-op-nieuwe-manier
Titel: Geldstress
Auteur: Marc Janssen
Magazine: Trajectum
Titel: Amerikaanse schuldenaanpak in Nederland
Auteur: Patricia Boon
Magazine: De Telegraaf
Link: http://www.telegraaf.nl/dft/geld/26972007/__Amerikaanse_schuldenaanpak_in_Nederland
Titel: Armoede aanpakken met behulp van hersenwetenschap
Auteur: Peter Wesdorp, Nadja Jungmann, Lydia Sterrenberg
Magazine: Sociale vraagstukken
Link: http://www.socialevraagstukken.nl/armoede-aanpakken-met-behulp-van-hersenwetenschap/
Titel: Congres Mobility Mentoring 10 november 2016
Auteur: filmbedrijf
Link: https://youtu.be/ebCukvlWals
Titel: Interview Radio 1 Journaal
Auteur: NadjaJungmann
Titel: Videobijdrage en korte notitie over Mobility Mentoring voor SER Hoorzitting over Armoede bij Kinderen 16 december 2016
Auteur: Nadja Jungmann
Titel: Mobility Mentoring (eindrapport)
Auteur: Nadja Jungmann en Peter Wesdorp

Verslagen


Eindverslag

Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschappen laten zien waarom: chronische stress, zoals door schulden en armoede, verandert de ‘bedrading’ van het brein van mensen. Dat beïnvloedt het geheugen negatief en maakt dat mensen geen overzicht kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen. De Amerikaanse social work-organisatie EMPath ontwikkelde in nauwe samenwerking met Harvard University, een aanpak die uitgaat van Mobility Mentoring. Deze aanpak combineert het onderwerp armoede met de laatste inzichten vanuit de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en armoede en de ontwikkelbaarheid van hersenfuncties. En begeleidt mensen bij de aanpak van hun financiële en sociale problemen. Ook in Nederland kan Mobility Mentoring® bijdragen aan de doorontwikkeling van de dienstverlening door wijkteams en de brede integrale intakes bij gemeenten. In de Amerikaanse stad Boston werd onderzocht hoe Mobility Mentoring® werkt voor mensen met armoede en schulden. Onderzoekers beschreven onder meer hoe die ondersteuning eruit ziet: welke basisprincipes liggen eronder, wat is bijzonder aan deze begeleiding en welke instrumenten worden gebruikt. De resultaten vormen de basis voor een beweging die De Hogeschool Utrecht en Platform31 beginnen om de theoretische inzichten en instrumenten, mentoring en dienstverleningsprincipes ook in Nederland in te zetten.

Kenmerken

Projectnummer:
535006007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. Jungmann
Verantwoordelijke organisatie:
Platform31