Mobiele menu

Modeling tick-borne encephalitis disease risk for The Netherlands

Het doel van het project is om een risicomodel te ontwikkelen voor de verspreiding van het tekenencephalitis virus.

Sinds 2016 zijn de eerste gevallen van dit door teken overgedragen virus in Nederland gesignaleerd. We zullen gebruik maken van gegevens afkomstig van teken en wilde muizen (met name bosmuizen en rosse woelmuizen) zoals die in een eerder door ZonMw gefinancierd project verzameld zijn. Met name de rol van immuniteit in wilde muizen staat centraal, omdat we vermoeden dat dit een belangrijke rol speelt in de overdracht van het virus tussen muis en teek.

In samenwerking met het RIVM en Artemis One Health, zullen onderzoekers van de Wageningen Universiteit aan dit project werken.

Verslagen


Eindverslag

Teken kunnen ziektes overdragen tijdens het bloedzuigen. In 2016 is het tekenencefalitisvirus (TBEV) voor het eerst in Nederlandse teken aangetroffen. Sindsdien worden er ieder jaar een klein aantal mensen ziek van dit virus na een tekenbeet. Ons onderzoek richtte zich op het ontwikkelen van een wiskundig model om het risico op verdere verspreiding van dit virus in Nederland beter te begrijpen. We hebben hierbij informatie gebruikt over de ecologische omstandigheden in Nederland, zoals het aantal teken dat gemiddeld op een muis gevonden wordt, en hoe dit verschilt tussen muizensoorten. De belangrijkste conclusie is dat de ecologische omstandigheden in Nederland gunstig zijn voor TBEV. We verwachten dan ook dat we het virus in de toekomst in meer locaties zullen aantreffen, hoewel het percentage geïnfecteerde teken bijzonder klein is (ca. 0,01%). Langjarige monitoring blijft noodzakelijk om de aanwezigheid en mogelijke verspreiding van TBEV tijdig te detecteren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522008008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.J. Esser
Verantwoordelijke organisatie:
Wageningen Universiteit