Mobiele menu

Modulation of the T cell responses by calcineurin dependent-and independent immunosuppressors in children with IPEX disease and children after solid organ transplantation.

Auto-immuun enteropathie is een zeldzaam ziektebeeld dat bij kinderen heftige, levensbedreigende diarree veroorzaakt.  De enteropathie is onderdeel van een systeemziekte, waarbij tevens neonatale diabetes, hematologische afwijkingen, ernstige allergieën en eczeem kunnen voorkomen. De onderzoeker wil meer inzicht krijgen in de pathofysiologie van auto-immuun enteropathie door klinische informatie te combineren met immunologische technieken, om daarmee diagnostiek en therapie te kunnen verbeteren. Auto-immuun enteropathie wordt veroorzaakt door het disfunctioneren van regulerende T- cellen. Bij een deel van de patiënten ligt een mutatie in het foxp3 gen hieraan ten grondslag. Het ziektebeeld is zeer heterogeen.  Het onderzoek richt zich op het correleren van genotype en fenotype van patiënten, zodat hiermee betere diagnostiek en behandeling middels immuunsupressieve medicatie mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast gebruikt de onderzoeker deze zeldzame patiëntenpopulatie om meer kennis te verkrijgen over de werking van het immuunsysteem en meer specifiek, de regulerende T-cellen in de darm.

Producten

Titel: IL-15 renders conventional lymphocytes resistant to suppressive functions of regulatory T cells through activation of the phosphatidylinositol 3-kinase pathway.
Auteur: Ben Ahmed M, Belhadj Hmida N, Moes N, Buyse S, Abdeladhim M, Louzir H, Cerf-Bensussan N.
Magazine: Journal of Immunology
Titel: Clinical and molecular aspects of autoimmune enteropathy and immune dysregulation, polyendocrinopathy autoimmune enteropathy X-linked syndrome
Auteur: Frank M. Ruemmele, Nicolette Moes, Natacha Patey-Mariaud de Serre,Frederic Rieux-Laucat and Olivier Goulet
Magazine: Current Opinion in Gastroenterology
Titel: Reduced Expression of FOXP3 and Regulatory T-Cell Function in Severe Forms of Early-onset Autoimmune Enteropathy.
Auteur: Moes N, Rieux–Laucat F, Begue B, Verdier J, Neven B, Patey N, Torgerson T, Picard C, Stolzenberg MC, Ruemmele C, Rings EHHM, Casanova JL, Piloquet H, Biver A, Breton A, Ochs HD, Hermine O, Fischer A, Goulet O, Cerf–Bensussan N, Ruemmele FM.
Magazine: Gastroenterology
Titel: Auto-immune enteropathie bij kinderen
Auteur: Nicolette D Moes Frank M Ruemmele Edmond HHM Rings
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Verslagen


Eindverslag

Auto-immuun enteropathie (AIE) is een van de oorzaken van chronische diarree in de kindertijd.
Naast het maagdarm kanaal, kunnen andere orgaansystemen betrokken zijn. Er kunnen endocrinologische- of hematologische problemen optreden en er kan sprake zijn van ernstige immune allergische reacties of eczeem.
Tot voor kort werden alleen ernstige en dodelijke ziekte gevallen beschreven, maar nu weten we dat ook mildere vormen van AIE bestaan.
Recent werd ontdekt dat de ziekte zich kan presenteren met andere klachten dan van het maag darm stelsel.
Dit betekent dat auto-immuun enteropathie waarschijnlijk vaker voorkomt dan tot nu toe gedacht.
De moleculaire basis van ziekte is van immunologische oorsprong. Regulerende T-cel functie speelt een belangrijke rol in het ontstaan van de ziekte, echter onze resultaten suggereren dat ook andere factoren een rol kunnen spelen. Bij een deel van de patiënten ligt een mutatie in het Foxp3- gen aan de ziekte ten grondslag.
Behandel opties zijn immuno-modulatie of beenmergtransplantatie.
Het is belangrijk om de ziekte herkennen om de behandeling zo snel mogelijk te kunnen starten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
92003435
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E.H.H.M. Rings
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen