Mobiele menu

Moleculair genetische aspecten en matrixkarakterisatie van myxoide wekedelen tumoren.

Weke-delen tumoren zitten vaak in spieren, pezen, vetweefsel, bloedvaten, lymfevaten, zenuwen en weefsels rondom gewrichten. Ongeveer de helft van de weke-delen tumoren ontstaat in de ledematen, meestal in de benen. De tumorcellen bevinden zich dikwijls in een sponsachtige omgeving (de extracellulaire matrix) en lijken nogal veel op elkaar. Omdat het voor het beloop van de tumor en voor therapie belangrijk is te weten wat de herkomst van de tumorcellen is, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van genetisch onderzoek. Een aantal tumoren heeft typische veranderingen in het erfelijk materiaal. Het lijkt erop dat de samenstelling van de extracellulaire matrix kenmerkend is voor specifieke tumortypen en het stadium waarin de tumor zich bevindt. Er is een aantal eigenschappen van de extracellulaire matrix gevonden dat goed gebruikt kan worden bij de diagnose van deze weke-delen tumoren.

Producten

Titel: Peptide and protein imaging mass spectrometry in cancer research
Auteur: Liam A. McDonnell, Garry L. Corthals, Stefan M. Willems, Alexandra van Remoortere, René J.M. van Zeijl and André M. Deelder
Magazine: Journal of Proteomics
Titel: Myxoid tumours of soft tissue: the so-called myxoid extracellular matrix is heterogeneous in composition
Auteur: Willems SM, Schrage YM, Baelde JJ, Briaire-de Bruijn I, Mohseny A, Sciot R, Bovée JV, Hogendoorn PC.
Magazine: Histopathology
Titel: Imaging mass spectrometry of myxoid sarcomas identifies proteins and lipids specific to tumour type and grade, and reveals biochemical intratumour heterogeneity.
Auteur: Stefan M Willems, Alexandra van Remoortere, Rene van Zeijl, Andre M Deelder, Liam A McDonnell and Pancras CW Hogendoorn
Magazine: Journal of Pathology
Titel: Kinome profiling of myxoid liposarcoma reveals NF-kappaB-pathway kinase activity and casein kinase II inhibition as a potential treatment option.
Auteur: Willems SM, Schrage YM, Bruijn IH, Szuhai K, Hogendoorn PC, Bovée JV.
Magazine: Molecular Cancer
Titel: Running GAGs: myxoid matrix in tumor pathology revisited
Auteur: Willems SM, Wiweger M, van Roggen JF, Hogendoorn PC.
Magazine: Virchows Archiv
Titel: Local recurrence of myxofibrosarcoma is associated with increase in tumour grade and cytogenetic aberrations, suggesting a multistep tumour progression model
Auteur: Willems SM, Debiec-Rychter M, Szuhai K, Hogendoorn PC, Sciot R
Magazine: Modern Pathology
Titel: Cellular/intramuscular myxoma and grade I myxofibrosarcoma are characterized by distinct genetic alterations and specific composition of their extracellular matrix.
Auteur: Willems SM, Mohseny AB, Balog C, Sewrajsing R, Briaire-de Bruijn IH, Knijnenburg J, Cleton-Jansen AM, Sciot R, Fletcher CD, Deelder AM, Szuhai K, Hensbergen PJ, Hogendoorn PC.
Magazine: Journal of Cellular and Molecular Medicine
Titel: CT-guided, COBRA-FISH-assisted diagnosis of well-differentiated liposarcoma (inflammatory subtype) of the retroperitoneum.
Auteur: Willems SM, Szuhai K, Hartgrink H, Bovée JV, De Schepper A, Hogendoorn PC.

Verslagen


Eindverslag

Het doel is enerzijds opheldering van de samenstelling en functie van de myxoide extracellulaire matrix en anderzijds de moleculair genetische en cytogenetische afwijkingen en onderliggende signaaltransductieroutes die verschillende myxoïde weke delen tumoren kenmerken. Hiermee verwachten we een beter inzicht te krijgen in hun pathogenese. Tevens verwachtten we aanknopingspunten voor betere diagnostiek alsook potentiele behandelingsopties voor patiënten met deze tumoren te verkrijgen.

Inleiding: Weke delen tumoren zijn mesenchymale tumoren die binnen een histologisch spectrum een zekere mate van overlap vertonen. Ze worden ingedeeld naar celtype en aspect van de gevormde extracellulaire matrix (ECM). Zo worden intramusculaire myxomen, myxofibrosarcomen, myxoide liposarcomen en extraskeletale myxoïde chondrosarcomen gekenmerkt door hun myxoïde ECM. Deze tumoren hebben een relatief overlappende morfologie. Hun klinisch beloop varieert echter aanzienlijk, zodat het belangrijk is ze van elkaar te onderscheiden. Hierbij kan het opsporen van specifieke (cyto-)genetische afwijkingen een belangrijke rol spelen. Deze geven niet alleen inzicht in onderliggende biologische mechanismen; het aantonen van specifieke (cyto-)genetische afwijkingen is vaak bijzonder behulpzaam bij het stellen van de juiste diagnose. Extraskeletale myxoïde chondrosarcomen worden gekenmerkt worden door hun typische translocaties t(9;22)of t(9;17); myxoid liposarcomen door t(12;16) en intramusculaire myxomen door een activerende mutatie in het GNAS1 gen. In vooronderzoek toonden wij reeds aan dat myxofibrosarcomen talrijke, doch tot op heden geen specifieke cytogenetische afwijkingen hebben. Hoewel morfologisch karakteristiek voor myxoïde tumoren, is de exacte samenstelling en functie van hun ECM onbekend. Hoewel zoals hiervoor gesteld er lichtmicroscopisch geen onderscheid te maken is in de myxoïde matrix, is de samenstelling hiervan mogelijk biochemisch tumorspecifiek. Naast een passieve rol van deze ECM, spelen cel-ECM interacties een belangrijke rol in signaalcascades en receptor-ligand herkenning. Zo leiden interacties tussen membraangebonden CD44 en glycosaminoglycanen tot activatie van intracellulaire signaalcascades die de groei van cellen stimuleert. Opheldering van de samenstelling en rol van deze ECM in myxoïde tumoren leidt dus mogelijk tot een beter inzicht in de biologie van deze tumoren en wellicht ook tot een betere herkenning van de klinische subentiteiten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
92003403
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center