Mobiele menu

Molecular adenoma features to predict colorectal cancer risk

Het voorkomen van overdiagnostiek na coloscopie

Doel

Na het verwijderen van een gevorderde darmpoliep vindt er met tussenposen een kijkonderzoek (coloscopie) plaats om te controleren of zich misschien een tumor ontwikkelt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat lang niet alle gevorderde poliepen zullen ontaarden in kanker, en dat poliepen die tot kanker leiden specifieke afwijkingen hebben in hun DNA. Wat is het risico op darmkanker bij patiënten waarbij een gevorderde poliep is weggehaald?

Aanpak/werkwijze

Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van DNA afwijkingen in poliepen van patiënten die wel en die niet darmkanker ontwikkelen.

(Verwachte) resultaten

Het onderzoek moet leiden tot een test waarmee in de oorspronkelijke poliep bepaald kan worden of er in de toekomst een groot of een klein risico op darmkanker is. Bij een klein risico worden controle coloscopieën wellicht overbodig waardoor het aantal onnodige coloscopieën vermindert.

Kenmerken

Projectnummer:
531002023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Carvalho
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Kanker Instituut