Mobiele menu

Monitoring 'Alles is gezondheid...'

De voortgang van het preventieprogramma Alles is Gezondheid… wordt door het RIVM gemonitord. Dit gebeurt met behulp van 30 voortgangsindicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op de pledges én op de gezondheidsprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014 - 2016. Veel van de gezondheidsprogramma’s hebben de doelen gehaald die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is voortgang geboekt. Zo had het programma Gezonde School eind 2016 ruim 1000 scholen met een Vignet Gezonde School. Dat is 215 meer dan het gestelde doel. Ook de beweging Alles is Gezondheid… boekt vooruitgang. Hierin maken bedrijven en instellingen afspraken en ondernemen zij gezamenlijk acties om de bevolking gezonder en vitaler te maken. In 2016 werden 45 nieuwe zogeheten pledges getekend, waarin partijen zich binden aan gerichte en concrete activiteiten. Eind 2016 zijn er in totaal 309 getekende pledges. 

Verslagen


Eindverslag

Het RIVM monitort de voortgang van het preventieprogramma Alles is Gezondheid…met behulp van 30 voortgangsindicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op de pledges én op de gezondheidprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014 - 2016.
Veel van de gezondheidsprogramma’s hebben de doelen gehaald, die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is voortgang geboekt.Zo had het programma Gezonde School eind 2016 1065 scholen met een Vignet Gezonde School. Dat is 215 meer dan het gestelde doel. Ook de beweging Alles is gezondheid… boekt vooruitgang. Hierin maken bedrijven en instellingen afspraken en ondernemen zij gezamenlijk acties om de bevolking gezonder en vitaler te maken. In 2016 werden 45 nieuwe zogeheten pledges getekend, waarin partijen zich binden aan gerichte en concrete activiteiten. In totaal zijn er 309 getekende pledges.

Het RIVM monitort de voortgang van het preventieprogramma Alles is Gezondheid…met behulp van 30 voortgangsindicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op de pledges én op de preventieprogramma’s en -activiteiten die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014 – 2016.

Kenmerken

Projectnummer:
531005001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. van den Berg
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM