Mobiele menu

Monitoring en evaluatie Pilot Kind Naar Gezond Gewicht Meerzicht

De coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk een gezonde leefstijl is voor het leiden van een gezond leven. Een stevige kennisinfrastructuur over preventie en gezondheidsbevordering ligt hieraan ten grondslag. Met behulp van dit project hoopt GGD Haaglanden kennis te verwerven over de ketenaanpak overgewicht kinderen en deze kennis breder te delen met partners. In dit project wordt de ketensamenwerking in de pilot Kind Naar Gezond Gewicht (KNGG) in de wijk Meerzicht te Zoetermeer gemonitord en geëvalueerd. KNGG kenmerkt zich door de nauwe samenwerking tussen professionals uit het zorg- en sociaal domein. Lokale samenwerking tussen betrokken partners is een belangrijke voorwaarde om de interventie te laten slagen. Naast de ambitie om het gewicht en de leefstijl van kinderen met overgewicht te verbeteren, hoopt GGD Haaglanden dat dit project bijdraagt aan het vergroten van de kennis en effectiviteit van ketensamenwerking ten behoeve van preventie en gezondheidsbevordering.

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Becker Hoff
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Haaglanden