Mobiele menu

Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie Gelderland Midden

Ambulancezorg Gelderland Midden stelt zich als doel om door middel van een juiste registratie en verwerking van ritgegevens inzicht te krijgen in de vervoersbewegingen voor personen met verward gedrag.

Concrete doelstellingen:

  • aanpassing huidig ritformulier voor het verwerken van data specifiek gericht op personen met verward gedrag
  • de medewerker weet en voert op een correcte wijze ritregistratie uit
  • er wordt een BI tool ontwikkeld waarbij aangeleverde gegevens verwerkt worden in een meetplan
  • op basis van geleverde gegevens wordt een analyse uitgevoerd op ritten met personen verward gedrag
  • op basis van de analyse kan (bij) sturing op het proces gedaan worden
  • de gegevens vormen de basis voor landelijke gegevensverwerking via AZN

Resultaten

Het project 'Registratie en monitoring RAV-ritten acute psychiatrie Ambulancezorg Gelderland Midden’ registreert vervoer van mensen met verward gedrag en geeft inzicht in zorgpaden van mensen met verward gedrag. Het project heeft geleidt tot een eenduidige definiëring van mensen met verward gedrag en een aanvullende vragenlijst in het ritregistratieformulier om vervoer van mensen met verward gedrag adequaat te registreren en te volgen.

Naast de aanvullende vragenlijst is door ritcontrole van registratiegegevens, informatie en instructie over belang van registratie en coaching, gewerkt aan een 100% juiste registratie van mensen met verward gedrag. Door borging van controle, informatie en coaching in de werkprocessen kunnen de juiste gegevens aangeleverd blijven worden over vervoer van mensen met verward gedrag. De eindresultaten worden verwerkt in een rapportage van Ambulancezorg Nederland.

Afbeelding

Producten

Titel: Tussenrapportage
Auteur: AZN
Titel: Factsheet
Auteur: AZN - ZonMw

Verslagen


Eindverslag

Het ‘Project registratie en monitoring RAV-ritten acute psychiatrie Ambulancezorg Gelderland Midden’ registreert vervoer van mensen met verward gedrag en geeft inzicht in zorgpaden van mensen met verward gedrag. Het project heeft geleidt tot een eenduidige definiëring van mensen met verward gedrag en een aanvullende vragenlijst in het ritregistratieformulier om vervoer van mensen met verward gedrag adequaat te registreren en te volgen. Naast de aanvullende vragenlijst is door ritcontrole van registratiegegevens, informatie en instructie over belang van registratie en coaching, gewerkt aan een 100% juiste registratie van mensen met verward gedrag. Door borging van controle, informatie en coaching in de werkprocessen blijven we juiste gegevens aanleveren over vervoer van mensen met verward gedrag. De eindresultaten worden verwerkt in een rapportage van Ambulancezorg Nederland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638042005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. van Rossum
Verantwoordelijke organisatie:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Gelderland Midden: Arnhem, Barneveld, Doesburg, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.