Mobiele menu

Mood Buster-Light: pilot study to evaluate the acceptability and feasibility of mobile CBT for depression prevention

Mood Buster Light: online depressiezelfhulp gecombineerd met een app

Vraagstuk

Depressies zijn te voorkomen door depressieve klachten tijdig te behandelen, onder meer met zelfhulpprogramma’s via websites. Sluiten zulke programma’s met een smartphone-app beter aan bij de persoonlijke situatie van deelnemers? Bijvoorbeeld Mood Buster Light, een programma met onderdelen die los van elkaar te volgen zijn, op geleide van een gericht advies via de app voor de meest geschikte items?

Onderzoek

53 mensen met milde tot matige depressieve klachten kregen toegang tot een zelfhulp-website. Een app bracht het verloop van stemming en slaap in kaart, via dagelijkse vragen op de smartphone.

Uitkomst

Deelnemers hadden geen moeite met de inzet van de app en de geautomatiseerde behandeladviezen. Na afloop bleken hun klachten ook te zijn afgenomen. Vervolgonderzoek naar de effecten van gepersonaliseerde preventieve interventies voor depressieve klachten via websites en smartphones lijkt dan ook opportuun. Dit vervolgonderzoek is na afloop van het project gestart.

Verslagen


Eindverslag

Depressie gaat gepaard met een hoge ziektelast, een aantasting van de kwaliteit van leven, verhoogd zorggebruik en aanzienlijke economische kosten. De prevalentie van depressie is hoog. Ruim 5% van de algemene bevolking heeft jaarlijks last heeft van een depressieve stoornis volgens DSM-IV criteria. Subklinische depressie, waarbij er sprake is van depressieve klachten zonder dat wordt voldaan aan alle criteria van een depressieve stoornis, kent zelfs een jaarlijkse prevalentie van 16%. Subklinische depressie is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis. De inzet van preventieve interventies om subklinische depressie vroegtijdig te herkennen en te behandelen is vanuit publiek gezondheidsperspectief daarmee uitermate belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat preventieve interventies gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) effectief zijn om een ernstigere stoornis te voorkomen, ook wanneer deze via het internet worden aangeboden. Van recente datum is het gebruik van smartphones om depressie-interventies via het internet aan te bieden. Dit kan via de inzet van smartphones als zelfstandige interventie of als onderdeel van een internet-interventie via de PC. Over de klinische effectiviteit van deze gecombineerde aanpak is echter nog weinig bekend. Moodbuster, een digitale preventieve zelfhulp-interventie met geautomatiseerde feedback die ook via de smartphone kan worden gevolgd, behoort tot deze laatste categorie van interventies. De interventie is ontwikkeld binnen ICT4DEPRESSION, een Europees onderzoeksproject (www.ict4depression.org). In het ICT4DEPRESSION project werden goede aanwijzingen gevonden dat deze interventie een rol kan spelen in de behandeling van mensen met een depressieve stoornis. Doel van het huidige haalbaarheidsonderzoek was om een eerste indicatie te krijgen van de acceptatie, gebruiksvriendelijkheid en klinische effectiviteit van Moodbuster Light, een aangepaste versie van Moodbuster die geschikt is als preventieve interventie voor mensen met subklinische depressieklachten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200210008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.M. Riper
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam