Mobiele menu

MSCT coronary angiography in patients with stable and unstable angina: a multicenter study

Bij mensen met pijn op de borst wordt nagegaan of er sprake is van één of meer vernauwingen in de kransslagaders van het hart. In dit geval kan dotteren de vernauwing opheffen. De gebruikelijke methode om vernauwingen op te sporen is het angiogram, een techniek waarbij via een dun slangetje een vloeistof in de kransslagaders wordt gebracht die de (vernauwingen in de) kransslagaders zichtbaar maakt op een röntgenfoto. In Rotterdam is onderzocht of een zogeheten CT-scan -  die minder belastend (geen slangetje inbrengen) is voor de patiënt - een goed alternatief vormt voor het angiogram. Een onderzoek bij 360 patiënten wijst uit dat de CT-scan betrouwbaar kan aantonen dat er niet sprake is van een vernauwing. Als de CT-scan wel een vernauwing laat zien, moet dit aansluitend verder bevestigd worden met andere methoden. De CT-scan ziet sommige onregelmatigheden namelijk ten onrechte aan voor een vernauwing in de kransslagader.

Producten

Titel: 64-slice Computed Tomography Coronary Angiography in Patients with Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome.
Auteur: Meijboom WB, Mollet NR, van Mieghem CA, Weustink AC, Pugliese F, van Pelt N, Cademartiri F, Vourvouri E, de Jaegere P, Krestin GP, de Feyter PJ.
Magazine: Heart
Titel: Diagnostic performance of multi-detector CT-angiography for assessment of coronary artery disease: meta-analysis
Auteur: Vanhoenacker PK, Heijenbrok-Kal MH, Van Heste R, Decramer I, Van Hoe LR, Wijns W, Hunink MG.
Magazine: Radiology
Titel: Multislice spiral computed tomography for the evaluation of stent patency after left main coronary artery stenting: a comparison with conventional coronary angiography and intravascular ultrasound
Auteur: Van Mieghem CA, Cademartiri F, Mollet NR, Malagutti P, Valgimigli M, Meijboom WB, Pugliese F, McFadden EP, Ligthart J, Runze G, Bruining N, Smits PC, Regar E, van der Giessen WJ, Sianos G, van Domburg R, de Jaegere P, Krestin GP, Serruys PW, de Feyter PJ.
Magazine: Circulation
Titel: Optimal fluoroscopic view selection for percutaneous coronary intervention by multislice computed tomography.
Auteur: Otsuka M, Sugahara S, Nakamura M, Umeda K, Bonkohara Y, van Pelt N, de Feyter PJ
Magazine: International Journal of Cardiology
Titel: Use of multidetector computed tomography for the assessment of acute chest pain: a consensus statement of the North American Society of Cardiac Imaging and the European Society of Cardiac Radiology.
Auteur: Stillman A, Oudkerk M, Ackerman M, Becker Ch, Buszman P, de Feyter PJ, Hoffmann U, Keadey M, Marano R, Lipton M, Raff G, Reddy G, Rees M, Rubin G, Schoepf U, Tarulli G, van Beek E, Wexler L, White Ch.
Magazine: European Radiology
Titel: Use of 64-slice CT in symptomatic patients after coronary bypass surgery: evaluation of grafts and coronary arteries.
Auteur: Malagutti P, Nieman K, Meijboom WB, van Mieghem CA, Pugliese F, Cademartiri F, Mollet NR, Boersma E, de Jaegere PP, de Feyter PJ.
Magazine: European Heart Journal
Titel: The economic impact of cardiac CTCA: diagnostic strategies, cost-effectiveness, and the value of further research.

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting Computer Tomografie van de coronairvaten is een evoluerende niet-invasieve techniek die gebruikt kan worden om coronair atherosclerosis vast te stellen of uit te sluiten. Methode, patiënten We voerden een prospectieve, multicenter studie uit met 3 verschillende CT-scanners (Siemens, Philips, GE) bij 433 patiënten met acute en stabiele angina pectoris. De patiënten waren tussen de 50 en 70 jaar oud en werden verwezen voor diagnostische coronair angiografie in de periode van september 2004 tot juni 2006. Twee-en zestig patiënten weigerden deelname van de studie en 11 patiënten werden geëxcludeerd vanwege specifieke CT-criteria. De overgebleven 360 patiënten ondergingen een CT-scan voor bepaling van kransvatcalcium en een contrast Computer Tomografie van de coronairvaten. Beide onderzoeken werden vergeleken met de uitkomsten van de kwantitatieve coronair angiografie. De sensitiviteit, specificiteit werden berekend op patiënt, coronair vat, en coronair segment niveau om een significante coronair stenose (>50% vernauwing van de diameter van het kransvat) vast te stellen of uit te sluiten. Alle patiënten en alle coronair vaten werden beoordeeld, ongeacht de beeldkwaliteit die verminderd kan zijn door opgetreden bewegingsartefacten of ernstige verkalkingen van de kransvaten. Resultaten De prevalentie van tenminste de aanwezigheid van één significante stenose was 68%. De sensitiviteit op patiëntenniveau ter vaststelling van ten minste één significante stenose was 99% (95% CI: 98 - 100) de specificiteit was 64% (95% CI: 55 - 73) de positief voorspellende waarde 86% (95% CI: 82 - 90) en de negatief voorspellende waarde was 97% (95% CI: 94 - 100). Alle patiënten met significante 3-taks afwijkingen of hoofdstamstenose werden gedetecteerd. De sensitiviteit en specificiteit voor patiënten met stabiele en onstabiele angineuze syndromen waren gelijk. Conclusie Computer Tomografie van de coronair vaten is betrouwbaar om significante coronair stenosis uit te sluiten bij patiënten met stabiele en onstabiele angineuze syndromen. Een positieve CT-scan overschat vaak de ernst van een coronair stenosis, zodat andere functionele testen nodig zijn om het medische beleid vast te stellen.
Doel / vraagstelling: Evaluatie van de kosten, effectiviteit en kosteffectiviteit vervanging van diagnostische invasieve coronaire angiografie door niet-invasieve met CT in patiënten met stabiele en onstabiele angina pectoris. Studie-opzet: Prospectief, niet gerandomiseerd, multi-center studie uitgevoerd in 2 universiteits- en 1 geaffilieerd ziekenhuis. Studiepopulatie / databronnen: Patiëntent met stabiele (N = 160) of onstabiele (N = 160) angina pectoris, die verwezen worden voor diagnostische, invasieve coronaire angiografie. Patiënten moeten voldoen aan de volgende additionele inclusie criteria: A) man of vrouw jonger dan 70 jaar en ouder dan 50 jaar B) regelmatig hartritme C) hartslagfrequentie < 75 slagen per minuut (ofwel spontaan , of door -blockers geïnduceerd) D) geen ernstige nier- of longdisfunctie of intolerantie voor röntgen contrast vloeistof Uitkomstmaten: Sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarde van CT om een significante coronair stenose (> 50% diameter vernauwing met kwantitatieve coronair angiografie QCA) te detecteren in vergelijking met diagnostische coronair angiografie. De kosten, effectiviteit en de kosteffectiviteit van CT vergeleken met diagnostische coronair angiografie zal worden geëvalueerd. Power- / data-analyse: Honderzestig patiënten met stabiele angina en honderzestig patiënten met onstabiele angina zullen worden ingesloten, zodat we de sensitiviteit en specificiteit van CT versus coronair angiografie kunnen schatten met een nauwkeurigheid van ± 6% gegeven de prevalentie van een significante coronair stenose van 70% en een verwachte CT sensitiviteit en specificiteit van 90%. De uitkomst van CT zal worden vergeleken met de uitkomst van de diagnostisch coronair angiogram wat als standaard van referentie dient. Economische evaluatie: De economische evaluatie zal worden uitgevoerd volgens nationale richtlijnen (Oostenbrink 2002). Kosten en effecten zullen worden gemodelleerd in een Markov model waarbij de resultaten uit de klinische studie zullen worden geextrapoleerd naar lange-termijn uitkomsten. De economische evaluatie wordt verricht vanuit maatschappelijk perspectief.

Kenmerken

Projectnummer:
94504263
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2004
2007
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.J. de Feyter
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC