Mobiele menu

MSM: Méér dan multidisciplinaire samenwerking! Een multidisciplinair samenwerkingsmodel voor optimale en bereikbare zorg op het platteland.

Voor multidisciplinaire zorg aan patiënten met een complexe hulpvraag binnen de eerste lijn is samenwerking tussen zorgverleners noodzakelijk. Om die samenwerking praktisch te vereenvoudigen en inhoudelijk te optimaliseren, heeft dit project het Multidisciplinair SamenwerkingsModel Maasgouw (MSM) ontwikkeld: een virtueel multidisciplinair gezondheidscentrum.

Hoe werkt MSM?

Een van de zorgverleners vult in samenspraak met de patiënt een op ICF gebaseerde vragenlijst van 36 items in, waarmee alle problemen op functie, activiteiten en participatieniveau op één A4-tje in kaart worden gebracht. Hieruit wordt een advies gegenereerd over welke vormen van eerstelijnszorg kunnen helpen bij de totale problematiek. De huisarts bespreekt het advies met de patiënt. De patiënt geeft binnen MSM zelf aan door welke zorgverlener(s)/eerstelijns praktijk(en) hij de behandelingen wil laten uitvoeren. Die zorgverleners stellen een eigen monodisciplinair behandelplan op. Vervolgens wordt een gezamenlijk behandelplan gegenereerd dat tijdens een multidisciplinair overleg in een virtuele omgeving door alle betrokkenen wordt besproken en vastgesteld. 

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Multidisciplinaire samenwerking Model (MSM) was gericht op gecoördineerde aanpak en organisatie van multidisciplinaire zorg aan patiënten. Het model werd ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de gemeente Maasgouw. Binnen een afgestemde ketenaanpak, werd zorg verleend aan patiënten waarbij multidisciplinaire zorg geïndiceerd was. MSM helpt eerstelijns partijen de zorg te coördineren en af te stemmen door:
o een organisatiemodel voor multidisciplinaire samenwerking
o een virtueel gezondheidscentrum en een multidisciplinair zorgdossier dat ondersteund wordt door slimme ICT-toepassingen.
De huisarts is binnen het MS-Model de centrale discipline die de multidisciplinaire zorg indiceert .
Deze gecoördineerde aanpak van multidisciplinaire zorg in de eerste lijn geeft antwoord op dreigende problematiek in de eerste lijn die kan ontstaan door de dubbele vergrijzing en de arbeidsmarkt. Door het inhoudelijk optimaliseren en praktisch vereenvoudigen van het samenwerken tussen disciplines wordt afgestemde en gecoördineerde multidisciplinaire zorg in de eerste lijn toekomstbestendig georganiseerd.

Multidisciplinair SamenwerkingsModel MSM, Maasgouw betreft een project waarin voorzien wordt in een virtueel gezondheidscentrum met als doel het coördineren en afstemmen van zorg verleend door alle mogelijke eerstelijns disciplines.
De doelgroep van MSM betreft alle cliënten waarbij zorg van méér dan een discipline geïndiceerd is.De huisarts is de spil binnen MSM, hij is degene die de zorg initieert.Na aanmelding bij MSM vindt één intake plaats. MSM voorziet in een elektronisch zorgdossier waarin naast deze intake elke afzonderlijke hulpverlener zijn onderzoekgegevens, diagnose, behandelplan, interventies en prognose noteert, hetgeen binnen één pagina wordt weergegeven. Afstemming van de afzonderlijke behandelplannen vindt met behulp van beeldcontact binnen een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats. Samenvattingen van de intake en de multidisciplinaire overleggen worden rechtstreeks in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) opgenomen, zodat deze onmiddellijk op de hoogte is van alle voorgenomen interventies. Aan het overleg via beeldcontact kunnen alle disciplines als ook de huisarts deelnemen. Ook cliënt en mantelzorger zullen in de toekomst kunnen deelnemen.

Kenmerken

Projectnummer:
154012119
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.J.M. Peters MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Multidisciplinaire Samenwerkingsverband Maasgouw