Mobiele menu

Multidimensionale strategie voor het verbeteren van kwaliteit van leven van patiënten met meerdere symptomen en palliatieve zorgbehoeften: de MuSt-PC

Projectomschrijving

In de palliatieve fase ervaren patiënten vaak verschillende klachten tegelijk die elkaar kunnen beïnvloeden. Het is raadzaam dat zorgverleners deze klachten multidimensioneel in kaart brengen, met oog voor fysieke, psychische, sociale en existentiële componenten en samenhangend behandelen. De huidige richtlijnen geven vooral adviezen per klacht. Vaak ligt de nadruk op de door de patiënt beschreven symptomen, zonder een holistische benadering te volgen met betrekking tot de bijdragende factoren. Wegens onvoldoende kennis en vaardigheden worden gelijktijdig optredende symptomen vaak over het hoofd gezien en niet snel of effectief behandeld. Dit leidt tot een zware symptoomlast en lage kwaliteit van leven.

Doel

Het doel van dit project is om de kwaliteit van leven van patiënten in een palliatief zorgtraject te verbeteren door tijdige en adequate identificatie en behandeling van meerdere gelijktijdig optredende symptomen. De 8 Expertisecentra Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) willen met de Multidimensionele Strategie (MuSt) voor inventarisatie en behandeling de symptoomlast van patiënten sneller en effectiever verbeteren dan met een stapsgewijze aanpak per klacht.

Aanpak/werkwijze

Dit project kent 4 fasen:

  1. literatuuronderzoek naar inventarisatietools en multidimensionele interventies, landelijk cross-sectioneel onderzoek in diverse zorgsettings op 1 dag naar voorkomen van klachten
  2. met uitkomsten uit fase 1 en focusgroepen met zorgverleners en patiënten interviews uitwerken van de MuSt
  3. effectmeting MuSt, met als primaire uitkomstmaat de ervaren symptoomlast
  4. implementatie, onder andere met een app

Samenwerkingspartners

We werken samen met de 8 Expertisecentra Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). 

Verwachte resultaten

De MuSt ondersteunt zorgverleners in:

  • Het maken van multidimensionale beoordelingen van de symptomen van patiënten.
  • Het analyseren van de zorgbehoeften op basis van hun intensiteit, mogelijke overlappingen en de wensen en behoeften van patiënten.
  • Het effectief behandelen en verminderen van symptoomlast.

Symptoombehandeling in de palliatieve fase

Dit onderzoek financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Goed onderbouwde interventies om symptoomlast te verminderen tot een voor de patiënt acceptabel niveau dragen aan die kwaliteit bij. Lees meer op ons thema symptoombehandeling in de palliatieve fase.

Producten

Titel: A Multidimensional Strategy to improve quality of life in patients with multiple symptoms and Palliative Care needs: the development of the MuSt-PC
Auteur: De Heij AH, Reyners AKL.
Titel: MuSt-PC: inventarisatie en behandeling van symptoomlast
Auteur: An Reyners
Link: https://www.amsterdamumc.org/nl/evenementen/11de-amsterdam-symposium-palliatieve-zorg.htm
Titel: A Multidimensional Strategy to improve quality of life in patients with multiple symptoms and Palliative Care needs: the development of the MuSt-PC
Auteur: De Heij AH, Reyners AKL.
Titel: A Multidimensional Strategy to improve quality of life in patients with multiple symptoms and Palliative Care needs: the development of the MuSt-PC
Auteur: A.H. de Heij & A.K.L. Reyners
Titel: A Multidimensional Strategy to improve quality of life in patients with multiple symptoms and Palliative Care needs: the development of the MuSt-PC
Auteur: A.H. de Heij & A.K.L. Reyners
Titel: MuSt-PC: inventarisatie en behandeling van symptoomlast
Auteur: An Reyners
Titel: Identification of symptom clusters in a palliative care trajectory; the multidimensional strategies for palliative care study (MuSt-PC)
Auteur: De Heij AH, van der Stap L, Renken R, van der Heide A, Engels Y, Fransen HP, Janssen D, Teunissen S, van Linde M, van der Linden YM, van Weert H, Reyners AKL.
Magazine: Palliative Medicine
Link: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269216320958098
Titel: Barriers and facilitators to multidimensional symptom management in palliative care: A focus group study among patient representatives and clinicians
Auteur: van der Stap L, de Heij AH, van der Heide A, Reyners AKL, van der Linden YM.
Magazine: Palliative & Supportive Care
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.cambridge.org/core/journals/palliative-and-supportive-care/article/barriers-and-facilitators-to-multidimensional-symptom-management-in-palliative-care-a-focus-group-study-among-patient-representatives-and-clinicians/3B697270AD99CA0679C6EF56D26FC11F
Titel: Clinical decision support system to optimise symptom management in palliative medicine: focus group study
Auteur: van der Stap L, de Heij AH, van der Heide A, Reyners AK, van der Linden YM.
Magazine: BMJ Supportive & Palliative Care
Begin- en eindpagina:
Link: https://spcare.bmj.com/content/early/2021/07/16/bmjspcare-2021-002940.long
Titel: The feasibility of a Bayesian network model to assess the probability of simultaneous symptoms in patients with advanced cancer
Auteur: van der Stap L, van Haaften MF, van Marrewijk EF, de Heij AH, Jansen PL, Burgers JMN, Sieswerda MS, Los RK, Reyners AKL, van der Linden YM.
Magazine: Scientific Reports
Link: https://www.nature.com/articles/s41598-022-26342-4
Titel: The feasibility of a Bayesian network model to assess the probability of simultaneous symptoms in patients with advanced cancer
Auteur: van der Stap L, van Haaften MF, van Marrewijk EF, de Heij AH, Jansen PL, Burgers JMN, Sieswerda MS, Los RK, Reyners AKL, van der Linden YM.
Magazine: Scientific Reports
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.nature.com/articles/s41598-022-26342-4
Titel: A Multidimensional Strategy to Improve Quality of Life in Patients with Multiple Symptoms and Palliative Care Needs: the Development of the MuSt-PC
Auteur: De Heij AH, van der Stap L, van der Heide A, Engels Y, Fransen H, Janssen D, Teunissen S, van Weert H, van Linde M, van der Linden YM, Reyners AKL.
Magazine: Journal of Pain and Symptom Management
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2018.10.176
Titel: Clinical decision support system to optimise symptom management in palliative medicine: focus group study
Auteur: van der Stap L, de Heij AH, van der Heide A, Reyners AK, van der Linden YM.
Magazine: BMJ Supportive & Palliative Care
Link: https://spcare.bmj.com/content/early/2021/07/16/bmjspcare-2021-002940.long
Titel: A Multidimensional Strategy to Improve Quality of Life in Patients with Multiple Symptoms and Palliative Care Needs: the Development of the MuSt-PC
Auteur: De Heij AH, van der Stap L, van der Heide A, Engels Y, Fransen H, Janssen D, Teunissen S, van Weert H, van Linde M, van der Linden YM, Reyners AKL.
Magazine: Journal of pain and symptom management
Link: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2018.10.176
Titel: Identification of symptom clusters in a palliative care trajectory; the multidimensional strategies for palliative care study (MuSt-PC)
Auteur: De Heij AH, van der Stap L, Renken R, van der Heide A, Engels Y, Fransen HP, Janssen D, Teunissen S, van Linde M, van der Linden YM, van Weert H, Reyners AKL.
Magazine: Palliative Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269216320958098
Titel: MuSt-PC: een Multidimensionele Strategie voor de Palliatieve Zorg
Auteur: Janine M.N. Burgers, Paula L. Jansen, Myrthe F. van Haaften en Esther F. van Marrewijk
Titel: MuSt-PC: een Multidimensionele Strategie voor de Palliatieve Zorg
Auteur: Janine M.N. Burgers, Paula L. Jansen, Myrthe F. van Haaften en Esther F. van Marrewijk

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

During advanced stages of life-limiting diseases, patients often experience multiple symptoms simultaneously. These symptoms may interact and vary in intensity. To ensure effective palliative care, all simultaneously occurring symptoms should be assessed. This is done by exploring the four dimensions of palliative care (physical, psychological, social and spiritual). However, current palliative care guidelines concern separate symptoms, not simultaneously occurring ones. In the Netherlands, care for patients with life-limiting diseases is mostly provided by health care professionals (HCPs) who are not specialized in palliative care. At the discretion of these HCPs, consultation with or referral to specialized HCPs can take place. Systematic assessment of the presence or intensity of symptoms is poorly integrated in daily practice. Often the focus is on the symptoms described by the patient, without taking a holistic approach with regard to contributing factors. Due to inadequate knowledge and skills of HCPs, simultaneously occurring symptoms are often missed, and not treated promptly or effectively. This leads to a heavy symptom burden, resulting unnecessarily in a lower quality of life for these patients. The aim of this project is to improve the quality of life of patients in a palliative care trajectory through timely and adequate identification and treatment of simultaneously occurring, multiple symptoms. To accomplish this aim, the eight cooperating academic Dutch Centres of Expertise in Palliative Care, together with the Netherlands Comprehensive Cancer Organisation (IKNL) will develop and implement a Multidimensional Strategy: MuSt Palliative Care (PC). This strategy will support HCPs in 1) making multidimensional assessments of patients’ symptoms, 2) analysing care needs based on their intensity, possible interactions, and patients’ wishes and preferences, and 3) initiating integrated interventions that will lower symptom burden more promptly and effectively than by focussing unidimensionally on separate symptoms. The Utrecht Symptoom Dagboek-4 dimensioneel (USD-4D), a Dutch instrument based on the Edmonton Symptom Assessment Scale, will be used for multidimensional screening and monitoring. To ensure an integrated approach, the Palliative Reasoning method will be integrated into the MuSt-PC. This project consists of three parts: •Part I: knowledge assemblage and development of the MuSt-PC •Part II: effectiveness study •Part III: nationwide implementation of the MuSt-PC The development of the MuSt-PC will take place in three subparts of Part I: IA. A literature review on multidimensional treatments of multiple simultaneously occurring symptoms. IB. A nationwide cross sectional study, to determine the prevalence of symptoms in various care settings (GP practices, home care facilities, general and academic hospitals, hospices). This study will be performed on a single day nationwide, with the aim of collecting data from at least 700 patients. The USD-4D will be used to measure the frequency and intensity of simultaneously occurring symptoms in patients with life-limiting illnesses. This will identify common combinations of symptoms, which will be used for the development of the MuSt-PC. IC. Survey of the necessary framework conditions for the use of the MuSt-PC by HCPs who are not specialized in palliative care. Focus group meetings will be held to determine what HCPs consider to be important requirements regarding the content and use of the MuSt-PC. Based on the results of IA-C, the MuSt-PC will be developed in part ID. It will consist of a multidimensional screening tool, connected to decision trees for the most frequently reported symptoms, with stepwise actions for interventions and a monitoring tool to record the effectiveness of these interventions. For combinations of symptoms for which no effective interventions have yet been published, an expert team will suggest interventions based on the current guidelines addressing separate symptoms. The RAND Delphi method will be used to construct the MuSt-PC, with the input of HCPs with and without formal palliative care training. Finally, a teaching plan to implement the MuSt-PC will be developed. Part II consists of an effectiveness study. The effect of stepwise introduction of the MuSt-PC in different settings with patients’ quality of life as the primary endpoint will be determined. Also, user friendliness and applicability of the MuSt-PC will be evaluated. We will initially use a prospective stepped-wedge design, because we consider this the most feasible and efficient design. However, we may adapt this design based on the results in Part I. In Part III, based on the results of Part II, further development of the content and implementation of the MuSt-PC will take place. The MuSt-PC will be integrated into national PC guidelines and become available in an easily accessible form in the daily practice of HCPs.

Kenmerken

Projectnummer:
844001402
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. A.K.L. Reyners MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen