Multidisciplinaire diagnostiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het doel is een netwerk op te zetten waarbinnen huisartsen en praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, een tandarts-geriatrie, klinisch geriaters en tandartsen in Den Bosch voorzien in vroegsignalering, diagnostiek, coördinatie van zorg, scholing en het betrekken van de ouderen bij dit netwerk.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Bij het netwerk zijn enkele tientallen tandartsen aangesloten alsmede, de stichtingen Van Neynsel en Vivent, de huisartsen verenigd in zorggroep CHRONOS, de afdeling klinische geriatrie van het JBZ en de vrij-gevestigde specialisten ouderengeneeskunde van ZBVO.

Doel en aanpak project

Doel is middels multidisciplinaire samenwerking mondproblemen te herkennen bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie. De projectleider is een tandarts-geriatrie. Hij legt de huisbezoeken af, zorgt voor verslaglegging en coördinatie met de betrokken huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en tandartsen in het netwerk.
Er bestaat een kennelijke weerstand tandheelkundige hulp te zoeken. Middels interviews en contacten met de ouderenorganisaties is in kaart gebracht hoe deze weerstand te verlagen. Door de consulten kosteloos aan te bieden en de behandelingen niet zelf uit te voeren, blijkt het goed mogelijk consulten gericht op diagnostiek af te leggen bij deze kwetsbare ouderen. 

Producten
Titel: multidisciplinaire samenwerking verder uitgebreid
Auteur: mediacentrum KNMT
Link: https://elearning.tandarts.education/course/view.php?id=41
Titel: DOORLEEFPLAN Dementie
Auteur: Het doorleefplan is een initiatief van dr. P.Dautzenberg, geriater. Het plan is verder ontwikkeld met Raymond van de Walle, specialist ouderengeneeskunde en Lian Vos vestigingsmanager van Saar aan Huis. Het hoofdstuk mondverzorging is geschreven door Peter de Goede, tandarts-geriatrie
Link: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/doorleefplan-dementie
Titel: Ondervoeding bij kwetsbare ouderen
Auteur: Peter de Goede, tandarts-geriatrie en Mirjam Cleveringa, diëtiste
Link: https://elearning.tandarts.education/course/view.php?id=41
Titel: In de stoel bij een ouderentandarts
Auteur: Suzanne Geurts
Magazine: Ons, magazine voor senioren
Link: http://www.gerodontologie.nl/uploads/Natalie/Nieuwsberichten/Peter%20de%20Goede.pdf
Titel: Multidisciplinaire samenwerking verder uitgebreid
Auteur: Peter de Goede
Magazine: Scientific Dentistry United
Titel: Op zoek naar de onzichtbare patiënt
Auteur: Sacha Eikenboom
Magazine: Scientific Dentistry United
Link: http://www.gerodontologie.nl/uploads/PdeG.pdf
Titel: Een ouderdomproof gebit
Auteur: Astrid Telkamp
Magazine: Gezondgids
Link: http://www.gerodontologie.nl/uploads/Natalie/Nieuwsberichten/consumentenbond.pdf
Titel: Multidisciplinaire diagnostiek bij ouderen in de thuissituatie
Auteur: Peter de Goede, tandarts-geriatrie
Link: http://tandarts.education/cursussen/?aanbieder=webinars
Titel: Multidisciplinaire diagnostiek bij ouderen in de thuissituatie
Auteur: P.J.C. de Goede Tandarts-geriatrie
Link: http://www.tandarts.education
Verslagen

Eindverslag

Ten behoeve van het project multidisciplinaire diagnostiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie werd een groot netwerk opgebouwd met daarin ook deelname van de ouderen zelf.
Het netwerk bestaat uit verwijzende tandartspraktijken, de afdeling klinische geriatrie van het Jeroen Boschziekenhuis, een tiental verpleeghuizen en enkele thuiszorgorganisaties. Er wordt samengewerkt met twee gemeenten en een honderdtal huisartsen verenigd in een zorggroep.

Met KBO Brabant is een landelijk spreekuur" ouderen en mondzorg" gestart en dit spreekuur functioneert al een jaar uitstekend. Naar dit spreekuur voor professionals en leken wordt ook door organisatie als NVGD en KNMT verwezen.

Binnen het netwerk wordt vraaggericht gewerkt, nadrukkelijk niet aanbodgericht.
Door zich te beperken tot diagnostiek en advisering zijn de betrokken tandartsen-geriatrie er goed in geslaagd bij zowel leken als professionals aandacht te geven aan de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid. Publicaties in vakbladen, consumentengids en nieuwsbrieven alsmede aandacht op verschillende websites versterkten deze aandacht. De werkwijze wordt onderwezen aan de universiteit van Amsterdam en twee webinars over het onderwerp zijn zonder kosten beschikbaar voor iedereen.
In Limburg is een vergelijkbaar netwerk opgezet.

De samenwerking met geriaters, huisartsen, diëtisten, casemanagers dementie maakt dat de hulp terechtkomt bij de ouderen die het nodig hebben voor hun algemeen functioneren.
Het NZA en het Zorginstituut hebben bepaald dat deze op diagnostiek gerichte consulten kunnen worden vergoed vanuit de BASISverzekering. Het college van adviserend tandartsen volgt het Zorginstituut en het NZA.

Naam netwerk
Multidisciplinaire diagnostiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Projectnummer 639521914

Doel van het netwerk
Het doel is een netwerk op te zetten waarbinnen huisartsen en praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, een tandarts-geriatrie, klinisch geriaters en tandartsen in Den Bosch voorzien in vroegsignalering, diagnostiek, coördinatie van zorg, scholing en het betrekken van de ouderen bij dit netwerk.

Aangesloten organisaties bij het netwerk
Bij het netwerk zijn enkele tientallen tandartsen aangesloten alsmede, de stichtingen Van Neynsel en Vivent, de huisartsen verenigd in zorggroep CHRONOS, de afdeling klinische geriatrie van het JBZ en de vrij-gevestigde specialisten ouderengeneeskunde van ZBVO.

Doel en aanpak project
Doel is middels multidisciplinaire samenwerking mondproblemen te herkennen bij kwetsbare ouderen in de
thuissituatie. De projectleider is een tandarts-geriatrie. Hij legt de huisbezoeken af, zorgt voor verslaglegging en coördinatie met de betrokken huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en tandartsen in het netwerk. Er bestaat een kennelijke weerstand tandheelkundige hulp te zoeken. Middels interviews en contacten met de ouderenorganisaties is in kaart gebracht hoe deze weerstand te verlagen. Door de consulten kosteloos aan te bieden en de behandelingen niet zelf uit te voeren, blijkt het goed mogelijk consulten gericht op diagnostiek af te leggen bij deze kwetsbare ouderen.

Samenvatting van de aanvraag
Het betreft multidisciplinaire diagnostiek door tandarts-geriatrie P.J.C. de Goede binnen de netwerken van Van Neynsel en Vivent. Analoog aan de eerstelijns consulten van de Specialisten ouderengeneeskunde verricht de tandarts-geriatrie diagnostiek voor de aan het netwerk van Van Neynsel en Vivent verbonden huisartsen. De samenwerking wordt versterkt middels scholingen van de leden van het netwerk, met name de huisartsen van zorggroep Chronos en de afdeling klinische geriatrie van het Jeroen Boschziekenhuis. Naast algemene scholingen zijn deelname aan MDO, onlinecursussen, nieuwsbrieven, voorlichtingsfilms, bij- en nascholingen van geriaters, huisartsen en POH's en casuïstiekbesprekingen onderdeel van de implementatie van het project binnen het netwerk.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521914
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P.J.C. de Goede
Verantwoordelijke organisatie:
Tandartspraktijk P.J.C. de Goede