Mobiele menu

Multidisciplinaire integrale richtlijn COVID-19 nazorg

Projectomschrijving

Het afgelopen jaar zijn er door verschillende partijen documenten ontwikkeld gericht op nazorg voor COVID-19 patiënten . Deze blijken helaas niet altijd goed op elkaar aan te sluiten, geven soms verschillende adviezen en zijn geschreven in een periode waarin weinig wetenschappelijke literatuur beschikbaar was. Er wordt steeds meer bekend over de langetermijnklachten van patiënten.

Doel

In dit project wordt een up-to-date multidisciplinaire integrale evidence-based richtlijn ontwikkeld gericht op de nazorg (>4 weken na infectie) voor alle COVID-19 (verdachte) patiënten, onafhankelijk van de context waarin zij de ziekte hebben doorgemaakt. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bieden de procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling van deze richtlijn. De richtlijn wordt gepubliceerd op de Richtlijnendatabase en opgenomen op de Richtlijnenwebsite van het NHG.

Onderzoeksopzet

De verschillende documenten zijn vergeleken en samengevoegd tot één integrale richtlijn.

Resultaten

In maart 2022 werd de richtlijn gepubliceerd en aangeboden aan de minister van VWS.

Context

Dit is een van de door ZonMw gefinancierde onderzoeken naar long COVID. Long COVID klachten, ook wel aanhoudende klachten na COVID-19 genoemd, hebben grote invloed op het leven van patiënten. Ze hebben gedurende een langere periode (langer dan 3 maanden) verschillende soorten aanhoudende klachten, zoals bijvoorbeeld reuk- en smaakverlies, aanhoudende benauwdheid of extreme vermoeidheid. Wij faciliteren deze onderzoeken, omdat zorgprofessionals en beleidsmakers behoefte hebben aan meer kennis over wat dit ziektebeeld veroorzaakt en hoe ze dit effectief kunnen aanpakken.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op via covid19@zonmw.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er zijn in het afgelopen jaar door verschillende partijen documenten gericht op de nazorg voor patiënten met COVID-19 ontwikkeld. Voorbeelden zijn de ‘Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19’ en de ‘Handreiking voor herstelzorg COVID-19’. De documenten blijken helaas niet altijd goed op elkaar aan te sluiten en geven soms verschillende adviezen. Ze zijn daarnaast geschreven in een periode waarin zorgprofessionals nog beperkte ervaring hadden met COVID-19, en waarin er nog weinig wetenschappelijke literatuur beschikbaar was. Inmiddels wordt er steeds meer bekend over de langetermijnklachten van patiënten. Er is daarom de wens om de verschillende documenten te integreren en door te ontwikkelen tot een up-to-date multidisciplinaire integrale evidence-based richtlijn. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) en het NHG bieden de procesmatige en methodologische ondersteuning bij de ontwikkeling van deze richtlijn. De richtlijn wordt gepubliceerd op de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten en opgenomen op de Richtlijnenwebsite van het NHG. Binnen dit project richten we ons op de nazorg (>4 weken na infectie) voor alle COVID-19 (verdachte) patiënten, onafhankelijk van de context waarin zij de ziekte hebben doorgemaakt. Het project bestaat uit drie onderdelen: Onderdeel 1: Diagnostiek COVID-19 aanhoudende klachten eerste lijn (6 geprioriteerde modules) Onderdeel 2: Diagnostiek COVID-19 aanhoudende klachten tweede lijn (6 geprioriteerde modules) Onderdeel 3: Integrale herstel- en nazorg COVID-19 (10 geprioriteerde modules) In alle drie de onderdelen is er aandacht voor de organisatie van zorg. Voor onderdeel 2 wordt financiering via SKMS aangevraagd. Deze aanvraag richt zich daarom op onderdelen 1 en 3.

Kenmerken

Projectnummer:
10430302110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.A.M. van Balen
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Huisartsen Genootschap