Mobiele menu

Multidisciplinaire revalidatie op afstand voor laag belastbare cliënten vanuit de wmo.

Projectomschrijving

Zorg op afstand is voor kwetsbare ouderen, en na een operatie, een effectieve behandelmethode en een mogelijkheid om frequent een programma te blijven volgen. Dat geldt ook als thuisbehandeling tijdelijk niet mogelijk is door COVID-19.

Samen met partners uit de (para)medische gezondheidszorg en programma’s gericht op zorg heeft Manueel-Fysiocare een multidisciplinair online revalidatieprogramma ontwikkeld: fysiotherapie/ergotherapeutische, psychologie en diëtiek op maat én op afstand uitvoerbaar. Om de beperkte kennis van digitale middelen te ondervangen wil Manueel-Fysiocare ook daarbij ondersteunen, want zorg moet altijd mogelijk zijn, ook behandeling aan huis even niet kan.

Om ervoor te zorgen dat de behandeling ook veilig is, is er in de beginfase en bij de fysiotherapeutische oefeningen een verzorgende of mantelzorger aanwezig. Op korte termijn willen wij de e-learnings en communicatiemateriaal over de software en het programma ontwikkelen voor meer draagvlak en een groter bereik.

Verslagen


Eindverslag

In Nieuwegein zijn er ruim 12.500 mensen in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder, 52% van deze mensen heeft een langdurige ziekte en is in meer of mindere mate een risicogroep. Zorg op afstand is voor een groot deel van deze mensen uitermate geschikt. De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of meer chronische aandoeningen neemt echter toe met de leeftijd. Ruim 95% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. Deze cijfers geven een goed beeld voor de landelijke opschaling mogelijkheden.
Toen de overheid de inmiddels bekende maatregelen bekend maakten zijn wij direct gestart met het zoeken naar oplossingen, want wij zagen de zorg voor onze cliënten stranden en zij gingen zienderogen achteruit in hun gezondheid.
Samen met de stakeholders is het programma verder doorontwikkeld gericht op de specifieke doelgroep kwetsbare ouderen.

Samenvatting van de aanvraag

In Nieuwegein zijn er ruim 12.500 mensen in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder, 52% van deze mensen heeft een langdurige ziekte en is in meer of mindere mate een risicogroep. Zorg op afstand is voor een groot deel van deze mensen uitermate geschikt. De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,2 miljoen in 2018. Daarmee nam het aandeel 65-plussers in de totale bevolking toe van 6% naar 18%. Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of meer chronische aandoeningen neemt echter toe met de leeftijd. Ruim 95% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. Deze cijfers geven een goed beeld voor de landelijke opschalingsmogelijkheden. Daar waar wij eerst kwetsbare (oudere) mensen aan huis behandelden, of mensen die na een operatie aan huis gebonden zijn, was dit eind maart 2020 ineens niet meer mogelijk. Toen de overheid de inmiddels bekende maatregelen bekend maakten zijn wij direct gestart met het zoeken naar oplossingen, want wij zagen de zorg voor onze cliënten stranden en zij gingen zienderogen achteruit in hun gezondheid. Buiten de actuele situatie is het al langere tijd duidelijk dat voor deze groep kwetsbare (oudere) mensen moeilijk blijft gemotiveerd en frequent een programma te volgen in combinatie met de planning met (mantel)verzorgers. Met partners uit de (para)medische gezondheidszorg en programma’s gericht op zorg op afstand is er een mooie multidisciplinaire en unieke samenwerking ontstaan in de eerste lijn: fysiotherapie/ergotherapeutische adviezen, psychologie en diëtiek zijn gebundeld in een programma op maat EN op afstand uitvoerbaar. Wij hebben een multidisciplinair revalidatieprogramma opgezet waarbij zorg op afstand centraal staat. Voor thuis revalideren op afstand waarin patiënt dient optimaal te worden geholpen. Dit betekent dat de cliënt samen met verzorgende of mantelzorger een korte training krijgen om de juiste digitale weg te bewandelen. Dit is voor oudere cliënten vaak geen eenvoudige opgave. Een van onze doelen op de korte termijn is dan ook het maken van een e-learning die aan de deelnemers kan worden verstrekt. De zorg op afstand moet veilig zijn voor de cliënt. Dit betekent, in de beginfase van de revalidatie dat, zeker bij de oefeningen met de fysiotherapeut, een verzorgende of mantelzorger aanwezig is. Ons programma is op maat en wij zullen altijd eerst een intake doen om het niveau van de cliënt in te schatten. Dat betekent ook dat wij in de beginfase de afspraken, zeker voor de fysiotherapie, zullen maken op het moment dat de verzorger/mantelzorger aanwezig is. Hiervoor willen wij specifiek voor de mantelzorgers en verzorgers een e-learning ontwikkelen om bij het fysieke deel van onze revalidatie adviezen te geven over het borgen van de veiligheid in diverse (transfer)situaties. Daarnaast zien wij dat een groot deel van de cliënten en verzorgenden/mantelzorgers niet goed weet hoe alle programma’s werken. Dit betekent dat ervoor wordt gekozen geen zorg af te nemen en dat baart ons dan weer zorgen. Overigens weten cliënten, mantelzorgers/verzorgenden, verwijzers en de lokale overheid nog te weinig over ons programma. Het draagvlak zou beter moeten en kunnen als er meer budget zou zijn om diverse e-learnings te maken en communicatiemateriaal te ontwikkelen dat illustreert hoe ons programma en bijbehorende software werkt. Deze subsidie zal ervoor zorgen dat wij een breder draagvlak kunnen ontwikkelen en meer cliënten kunnen bereiken.

Kenmerken

Projectnummer:
838002549
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D.J.M. Bos
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie Daphne Bos