Mobiele menu

Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns palliatieve zorg, juiste zorg op gewenste plek.

In de palliatieve thuiszorg voor patiënten met een ongeneeslijke aandoening werken huisarts en verpleegkundigen samen, maar onvoldoende met paramedici. Patiënten en zorgverleners ervaren knelpunten rondom communicatie, deskundigheid, continuïteit en coördinatie. Structurele samenwerking tussen huisarts, verpleegkundigen, geestelijk verzorger en paramedici ontbreekt en door de bestaande professionele domeingrenzen gaat relevante informatie over wensen en behoeften van de patiënt verloren en vindt de zorg niet plaats op de gewenste plek.

Doel en werkwijze

In dit project gaan we met participatief actieonderzoek samen met patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, paramedici en geestelijk verzorgers 2 vernieuwde PaTz-groepen inrichten en evalueren, waarbij één van de zorgverleners de rol van centrale zorgverlener vervuld. We ontwikkelen, veranderen en doen kennis op over de inrichting van de samenwerking, de werkingsmechanismen en ervaren meerwaarde voor de patiënt en zorgverlener.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Saxion, Carintreggeland, Zorggroep Manna, Netwerken Palliatieve zorg Twente, gezondheidscentrum Het Kompas, huisartsenpraktijk De Driehoek, en de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties en Long Alliantie Nederland.

Kenmerken

Projectnummer:
10270022120005
Looptijd: 56%
Looptijd: 56 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S.G. van der Sluis MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Saxion Hogescholen
Afbeelding

Multidisciplinaire samen-werking in de eerst lijn

Uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek blijkt dat de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici nog niet optimaal is. Daarom financieren wij 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Dit project is daar één van.