Mobiele menu

Multidisciplinaire samenwerking in Delfshaven (GCML)

Het gebied Delfshaven kenmerkt zich door een groeiend aantal ouderen en een bovengemiddeld aantal bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Door deze demografische trends én door de ontwikkelingen in de zorg krijgt Delfshaven, de komende jaren te maken met een groeiende groep kwetsbare bewoners en daarmee met een blijvende (en toenemende) zorgvraag. Het zorg- en welzijnsaanbod komt daarmee verder onder druk te staan verstrekt door de ontwikkeling in het personeelsaanbod. In Delfshaven verloopt de samenwerking tussen het medische, het welzijn en het sociale domein verre van optimaal. 
Dit probleem kent 2 aspecten:
• Integratie in zorgprocessen met een organisatorische en technische component
• Technische uitdagingen om systemen op elkaar aan te sluiten en data uit te wisselen

Het ontbreekt ons aan de expertise om deze complexe vormen van samenwerking te analyseren, de juiste partijen te benoemen die een rol in de oplossing moeten spelen en een gedragen visie te ontwikkelen.

Verslagen


Eindverslag

Het gebied Delfshaven in Rotterdam kenmerkt zich door een groeiend aantal ouderen en een bovengemiddeld aantal bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Door deze demografische trends én door de ontwikkelingen in de zorg zelf (decentralisatie, toenemende druk op de GGZ en gehandicaptenzorg, extramuralisering en langer zelfstandig blijven wonen) krijgt Rotterdam, en dus ook Delfshaven, de komende jaren te maken met een groeiende groep (potentieel) kwetsbare bewoners en daarmee met een blijvende (en toenemende) zorgvraag.
Het zorg- en welzijnsaanbod komt daarmee verder onder druk te staan, mede doordat tegelijkertijd de ontwikkeling in het personeelsaanbod kwantitatief én kwalitatief onvoldoende voorziet in die toekomstige zorgvraag. Tijdens Covid-19 pandemie is het ook duidelijk geworden dat de kwetsbare wijken twee keer zo hard geraakt zijn dan andere wijken. Dit wegens de eerdere sociaal-demografische samenstelling van de wijk maar ook de hoge incidentie van co-morbiditeit als morbide obesitas, diabetes mellitus en psychosociale problematiek.
Om deze redenen is het van groot belang om kwetsbare bewoners, jong en oud, tijdig te signaleren en structureel op te volgen.

Kenmerken

Projectnummer:
838004072
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Barbera Verheul
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Gezondheidscentrum Mathenesserlaan